REFORMÁTUSOK LEVELE - VÁRJUK VÁLASZUKAT, LEVELEIKET, HÍREIKET!

Honlap: http://reformatusoklevele.reformatus.hu, Email: reformatusok@levele.hu

 

Mai levelünk tartalmából:

1. A Református Egyház Félórája 2005. november 23., 2. Énekajánló - 2005. december 4., 3. Hírforrás

 

1. A Református Egyház Félórája 2005. november 23.

 

Fekete Ágnes: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják. Mai korunkban az ember egyik legnehezebb feladata, hogy a rázúduló ismereteket és hatásokat értelmezze. Ilyen mindennapos gond például, hogy ebben a bonyolulttá vált világban szómozaikokkal neveznek el mindent, az ember néha még a szavakat sem érti. Mai műsorunkban azt a kérdést tesszük fel, hogy vajon mennyire képes az ember ebben a kuszaságban az egyenes beszédre, arra, hogy egy tiszta hangot képviseljen. Először egy olyan emberrel beszélgetünk, aki a mérnöki újságban, tehát teljesen szakmai körben rendszeresen ír cikkeket a hitéről. A legutóbbi számban például "Szolgáljatok az Úrnak örömmel!" - címmel olvashattak a mérnökök egy írást dr. Kovács Gábor tollából, aki a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, és jelenleg még a Szeged

- Honvéd Téri Református Gyülekezet gondnoka.

 

Dr. Kovács Gábor: Legutóbb összetalálkoztam egy házaspárral, a férfi szintén tagja a Kamarának, ezt mondta nekem: "Olvastam a cikked.

Hogyan születik egy ilyen cikk?" Ez úgy született, hogy a lelkészünk, Kereskény Sándor erről az Igéről prédikált egyik vasárnap és eszembe jutott, hogy nekem is lenne mondanivalóm ennek kapcsán a mérnököknek.

Ez az ismerősöm, miután elolvasta a cikket, elmondta, hogy a lánya Budapesten tanul egy egyetemen, és megkérdezte, hogy milyen gyülekezetet javasolnék, ahova eljárhatna, mert szeretné, ha a lánya ilyen szellemiségben nevelkedne. Javasoltunk egyet. Előtte kérdeztem tőle, hogy hova járt eddig a lánya, mire azt mondta, hogy nem járt sehova. Most viszont elküldi egy református gyülekezetbe. Úgy gondolom, hogy ez a Szentlélek munkájának az eredménye, és nem az én gyarló szövegem eredménye. Valaki elkezdett járni egy gyülekezetbe.

 

Fekete Ágnes: Miről szól ez a cikk?

 

Dr. Kovács Gábor: Szolgáljatok örömmel! Az egyik zsoltár alapján írtam: úgy tudunk örömmel Istennek szolgálni, hogyha az embereknek szolgálunk. Ezt nagyon sokan másként látják: én nem hiszem, hogy ha valaki ostorozza magát egy cellában, az olyan kedves lenne Istennek.

Az embereknek kell szolgálni, életüket könnyebbé, jobbá, szebbé tenni, legalábbis nekünk mérnököknek. A másik fontos dolog, hogy örömmel.

Sokan szolgálatuk közben azt hangsúlyozzák, hogy mennyit szenvednek.

Az áldozatot hangsúlyozzák, amit a családért, a munkájukért hoznak. Én hiszem, hogy az örömmel való szolgálat eredményesebb és Istennek is jobban tetszik. Hasonló hangnemben írok cikkeket a Mérnök Újságba elég sokat. Néha jön olyan levél, hogy inkább prédikáljak a saját helyemen, ne az újságban. De sok olyan levél jön, amiben azt írják, hogy ezekért a cikkekért olvassák a Mérnök Újságot. Egy Bécsben élő magyar mérnök írta, hogy bár gyakran olvas magyar sajtót, de ilyen hangvételű cikkeket ritkán talál benne. Én úgy érzem, hogy a Kamaránkban - függetlenül a világnézeti különbségektől - nagyon emberi hang szólal meg, segíteni akarunk egymásnak és az egész országon. A jelvényünk: egy hatlapú csavar-anya fog fel egy magyar címert. A hatlapú csavar-anya egy kötőelem, elnézést, hogy szakzsargont használok. A jelvény azt fejezi ki, hogy szeretnénk a mérnökök között szoros kötődést létrehozni, de nem csak közöttük, hanem a mérnökök és a társadalom tagjai között is. Ez a közösségi szellem nagyon fontos, és szerintem azért is értik meg a cikkeket még azok is, akik nem gondolják, hogy ez az érzés az Istenhez valamilyen módon kötődik.

 

Azért azt értik, hogy itt, együtt, közösen tudunk valamilyen eredményt elérni. Édesapám református gimnáziumban volt tanár, amíg nem államosították az iskolákat. Ez a békési gimnázium volt, aminek a neve a múltban, református korában és állami iskolaként is Szegedi Kis István Gimnázium volt. Többször elgondolkodtam azon, hogy miért hagyták meg a nevét, miután államosították. Azt gondolom, hogy valószínűleg nem tudták, hogy ki volt Szegedi Kis István. Én a Szegedi Kis István Állami Gimnáziumban érettségiztem akkor, amikor még a régi tanári kar megvolt. Ők igyekeztek minket református szellemben nevelni. Például Az ember tragédiáját úgy tanultuk, hogy a hivatalos anyagot is tudnunk kellett róla, arra az esetre, ha olyan vizsgaelnök jönne, akit nem ismertek a tanárok, de a mű helyes értelmezését és valódi mondanivalóját is megismertük, amit el is mondhattunk a vizsgán akkor, ha olyan volt a vizsgáztató, akinek el lehetett mondani. Én tehát a családomtól és az iskolától is jó neveltetést kaptam. Soha nem jutott eszembe, hogy másként kellene gondolkodni, és nem is volt soha problémám abból, hogy így gondolkodom. Az egyetemen egyszer elkezdtem vitatkozni egy szeminárium vezetőjével a Bibliáról. Egyoldalúan idézett belőle, mire mondtam, hogy a Bibliában ez és ez is benne van.

 

"Magával nem lehet vitatkozni, mert ismeri a Bibliát." Hogy lehet tanítani valamit, vagy cáfolni, ha nem ismeri. Nem lett problémám ebből az esetből, ötösre vizsgáztam a tanárnőnél. Szintén az egyetemen történt, egy adjunktus azt állította, hogy a Bibliában leírtak nem történtek meg, hiszen a történetek az evangéliumokban nem fedik le egymást, hanem állandóan eltérnek egymástól. Utólag szerkesztettek bele részeket, mondta ő. Vasárnap az istentiszteleten a lelkész, mit sem tudva arról, hogy pénteken milyen előadás hangzott el a műszaki egyetemen, azt a két Igét magyarázta, amire az adjunktus is hivatkozott, és elmondta, hogy miért van eltérés a kettő között. Az egyiket a zsidóknak írták, a másikat a görögöknek, és nekik másként kellett elmagyarázni, mert más a gondolatviláguk. Ezt én csodálatosnak tartottam: pénteken hallottam valamit, ami elbizonytalaníthatott volna, és vasárnap magyarázatot kapok rá. Ma is élénken él ez bennem.

 

Egy másik történet abból az időből, amikor negyedéves voltam: nem tudtam egy acélrácsos híd méretezését elvégezni. 36 rácsot kellett méretezni október végén, november elején még mindig az elsőnél tartottam, ugyanis három különböző méretre kell méretezni egy ilyen rácsot. Fel kell venni egy járatos méretet, majd le kell ellenőrizni, és ha a háromból valamelyik nem felel meg, akkor újra kell kezdeni az egészet. Én két hónapon át ezt az egy rudat méreteztem. Teljesen kétségbe voltam esve, a többi tárggyal nem is tudtam foglalkozni, már minden mindegy volt, el is mentem a templomba vasárnap. Azt az üzenetet kaptam, hogy nem kellene ezt nekem mindenáron egyedül elvégeznem, hanem rá kellene bízni az Istenre. Ha az Úristen azt akarja, hogy ez megoldódjon, akkor meg fog oldódni, ha pedig azt akarja, hogy évismétlő legyek, akkor az is leszek. Lehiggadtam. Csúnya novemberi idő volt, én mégis derűsen mentem haza, mert tudtam, hogy nem rajtam áll a megoldás. Persze ez nem azt jelentette nekem, hogy már nem kell vele törődnöm. Elővettem egy lapot és a rácsot, és elsőre kijött. Másnap és harmadnap megcsináltam a maradékot. Aztán segítettem az évfolyamtársaimnak. Mindezt csak azért, mert rá tudtam ezt Istenre bízni. Ezek az élmények elkísértek egész életemben. Persze voltak tévedéseim, görbe útjaim, de amikor ebbe a székbe kerültem, akkor úgy gondoltam, hogy Isten akarata, hogy most itt vagyok, és kötelességem - minden nemtetszés ellenére - ezt a lehetőséget erre is kihasználni.

Persze úgy, hogy másokat ne bántsak meg. Ezenkívül természetesen egy csomó műszaki kérdést meg kell oldani. Nem az én dolgom, hogy megtérítsem a mérnököket, ezt nem gondolom. A cél, hogy egy szellemiséget közvetítsünk, és talán ezáltal jobb lesz egy kicsit Magyarország.

 

Fekete Ágnes: Szegeden presbiter, méghozzá gondnok.

 

Dr. Kovács Gábor: Gondnok voltam, de a jelenlegi presbiterválasztáskor lemondtam, mert nem tudom összeegyeztetni a teendőimet. Presbiter továbbra is szívesen vagyok, meg is választottak. Van a gyülekezetünkben sok alkalmas ember, úgyhogy most egy csere történt.

 

Fekete Ágnes: Nem olyan régen készítettem egy riportot arról, hogy ebben a gyülekezetben milyen példaszerűen működik a presbitérium.

Ebben gondolom volt szerepe.

 

Dr. Kovács Gábor: Amikor a mostani lelkészünket beiktattuk, akkor új szelek kezdtek el fújni és mindenki belelkesedett. Nem ismerek sok gyülekezetet Magyarországon, de úgy gondolom, hogy ami nálunk folyik, az nagyon pozitív. Látszik a templomba járók számán is.

 

Fekete Ágnes: Az volt a benyomásom, hogy ott a presbiterség nem egy rangot jelent csupán, hanem konkrét feladatokat.

 

Dr. Kovács Gábor: Igen. Rang és felelősség. Munkacsapatok álltak fel:

a templom műszaki dolgaival mások foglalkoznak, mint a gyülekezeti házzal. Van, aki a temetővel, mások a misszióval törődnek. Valóban szét vannak osztva a feladatok, és havonta egyszer tartunk presbitergyűlést, ahol mindenki beszámol arról, amit elvégzett. Sokat haladtunk előre, de sok minden van előttünk is. Nem régen kaptuk vissza a gyülekezeti házat, természetesen rossz állapotban. Végig kellett gondolnunk, hogy milyen sorrendben, milyen anyagi eszközöket tudunk felhasználni. A templomot is rendbe kellett rakni, hiszen a háború alatt épült. Öröm itt dolgozni! Olyan is van, hogy egy-egy időszak végén leülünk a lelkész udvarán egy hosszú asztal köré, pörköltet eszünk, megiszunk hozzá egy pohár bort. Ez egy baráti közösség is, nem csak a munkáról szól. Az istentisztelet előtt negyedórával, húsz perccel érkezünk meg, valaki a kapuban fogadja a gyülekezeti tagokat, mások a lelkésszel vannak, együtt vonulnak be.

Ezek apróságok, de szépek. Gyerekkoromban azt szoktam meg, hogy a presbitérium élén vonul be a lelkész. Amikor ezt itt bevezettük, nekem nagyon jó érzés volt, mert én ezt így láttam, és így tartottam helyesnek.

 

Fekete Ágnes: Akkor ez egy konstruktív együttműködés: mindenki mondja az ötleteit, ezt megszűrik, és valami megvalósul.

 

Dr. Kovács Gábor: Időnként vannak viták is, nem tagadom. Olyan is van, hogy valami nem tetszik. Erről is beszélünk.

 

Fekete Ágnes: Meghallgatja a lelkész?

 

Dr. Kovács Gábor: Igen. Már kaptunk kritikát más gyülekezettől: nálunk nincs szava a lelkésznek. Bizonyos dolgokban nincs. Neki megvannak a feladatai, a felelőssége, és nekünk is megvan. Úgy érzem, hogy ő igényli ezt a kritikát, és ez előreviszi a dolgokat. Én nem mondom senkinek, hogy utánozzanak minket, de tanulmányozzanak és gondolkodjanak rajta. Szerintem ebbe az irányba kell haladni. Lehet, hogy nem látunk mindent egyformán, de nem baj, ha van kellő alázat mindenkiben, és nem a saját akaratát akarja másokra rákényszeríteni.

Nem emlékszem olyan esetre, amikor úgy álltunk fel, hogy valaki haragudott a másikra.

 

Zene

 

Fekete Ágnes: Tiszta szóra mindenki vágyik. A miskolci Kossuth utcai templomban egy evangelizációs sorozat volt ebből a célból. A szép szavak mellett még szép képek is segítették az elmélyülést. Gy. Szabó Béla metszeteit láthatták a templom falán, miközben a megjelenített bibliai részeket magyarázták. Gy. Szabó Béla száz éve született.

Ferenczy Miklós kolozsvári esperes gondozza hagyatékát. Vele Karcsai Nagy Éva beszélgetett.

 

Ferenczy Miklós: 1932-ben Kolozsváron egy képzőművészeti kiállításra került sor, ahol magyar fiatal művészek mutathatták be műveiket, akkor találkozott Koós Károllyal, aki azt kérdezte tőle: "Fiatalember, miért nem mászik fára?" 1940-ben született meg az első nagy formátumú fametszete, ahol önmagát ábrázolja egy fatörzsön, kapaszkodik felfelé, de nincs csúcs, mert kettétört a törzs. Viszont onnan van egy kilátás, amit másokkal is meg lehet láttatni. Gy. Szabó Béla ezt tette több, mint ötven éven keresztül, hiszen Kínában, Mexikóban, Kolumbiában és majdnem minden európai országban járt, és mindig hozott magával valamit. Életének utolsó évtizedében, a hetvenedik esztendő után kezdett neki a Jelenések könyve illusztrálásához. Többször elolvasta a Szentírásnak ezt a részét, és mind a 22 fejezethez egy villanásnyit metszett ki. Ebben ő a Jelenések könyvének üzenetét a mindenkori embernek sajátos módon tolmácsolja. Egy olyan reménységet nyújt, ami hitünkben mindig megerősíthet. Gy. Szabó Béla igazi üzenete, hogy az ember számára mindig van remény. Az életünknek igenis van értelme, célja. Eljutunk annak felismerésére, ami lényegében Istennek a lényét jelenti, a szeretethez. János mondja: "Aki szeretetben van, az Istenben van." Tulajdonképpen ezt tolmácsolja fametszeteiben.

 

Karcsai Nagy Éva: Néhány képet mutassunk be, melyek kulcsfontosságúak a 22 fametszetből.

 

Ferenczy Miklós: Akinek lehetősége van, jöjjön el és nézze meg ezeket a képeket! A Miskolc-belvárosi gyülekezetben evangelizációs hét van.

Olyan részeket próbáltunk választani, amelyek egy mai ember számára meghatározó értékűek kell legyenek. Az első és az utolsó, a kezdet és a vég: mi ebbe a végtelenségbe hogyan tudjuk beleágyazni a magunk létét, parányiságával. A hét pecsét feltörését is kiválasztottuk, művészi alkotás voltáért is. Az apokalipszis lovasai nagyon gyakran jelennek meg a képzőművészetben. Gy. Szabó Bélának meg kellett küzdenie azzal, hogy el tudjon szakadni Dürer alkotásától. Sikerült neki: a halált hozó lovasok egy atombombán vágtatnak, ezen az atombombán fel lehet fedezni azoknak a tudósoknak az arcképét, akik létrehozták. Választottuk még azt a részt is, amikor Isten angyala odanyújtja Jánosnak a könyvet, hiszen János kérte ezt. Az angyal fél lábbal a vízen, fél lábbal a szárazföldön áll. Ez Isten üzenete, amit odaad nekünk. Az egész könyv üzenete, hogy mi egy olyan világban éltünk, ahol emberi hatalmasság uralkodott, erőszak, uralkodás, hatalomvágy, félelemben tartás érvényesült, de a félelmet félre lehet tenni. Jézus mondta, hogy ne attól féljünk, ami a testet megöli, hanem attól, akinek hatalma van, hogy a lelket is megölje. Ez pedig Isten.

Viszont Isten nem elpusztítani akar minket, hanem azt akarja, hogy eljussunk a végső célig. A Jelenések könyvének utolsó két metszete az új ég, új föld, a mennyei Jeruzsálem, ahol az élet vize, fája található.

 

Karcsai Nagy Éva: A belvárosi gyülekezet lelkésze, Szabó Sándor miért választotta éppen Gy. Szabó Bélát?

 

Szabó Sándor: Olyan jelentőségű karizmatikus képzőművész volt ő, aki Isten Lelkének ihletettsége alapján tudott hozzányúlni ehhez a rendkívül nehéz témához.

 

Karcsai Nagy Éva: Nem olyan régen arról beszélgetünk, hogy Székelyudvarhelyre adományt vittek, egymillió forintot az árvízkárosultak számára. Most pedig Kolozsváron járt, hajnalban indult, hogy elhozza a fametszeteket, amelyeket most raktak ki. Miért éppen Erdélyből, Kolozsvárról választotta Gy. Szabó Bélát?

 

Szabó Sándor: Kolozsvárnak, Erdélynek mindig markáns üzenete van az anyaország számára. Akár a történelmi példákat tekintjük, akár az evangélium üzenetének autentikus tolmácsolását. Szükségünk van arra, hogy lelkileg megelevenedjünk. Isten üzenete alapján szeretnénk életre kelni. Egy páratlan lelki élmény egy kulturális eseménnyel kötődik össze ebben az evangelizációs hétben és a kiállításban. Az én emlékezetem szerint ilyen még nem volt nálunk.

 

Zene

 

Fekete Ágnes:
Miskolcon nemrég egy másik nagy esemény is volt. 10 éven át tartott a Lévay József Református Gimnázium felújítása. Most végre abbamaradt a kopácsolás.  XP

 

XY (nő): Pár évvel ezelőtt az volt a legnagyobb problémánk, hogy fáztunk. Azután jó meleg lett az iskolában. Majd napról napra, évről évre egyre szebb lett a környezetünk. Erről Toma László mesél, aki hittant tanít.

 

Toma László: Mindenki megérti, hogy milyen nehéz úgy tanítani, hogy felújítások folynak. Munkások az ablak előtt, az állványon mászkálnak, közben órát kell tartani. A gyerekekkel való munkát mégis elősegítette a figyelem kérdésében. Mondtam nekik, hogy ha ők is zajonganak, akkor végképp összeomlik az óra, és megfigyelhetően jobban viselkedtek, mint egyébként.

 

XY (nő): Miskolc egyik legszebb épületévé vált így a Lévay.

Kivilágítással csodálható meg esténként, büszke vagyok, hogy ilyen szép lett az iskolánk.

 

XY (férfi): 2000-ben jöttem az iskolába és elég hosszú időt töltöttem el az iskolában a felújítás ideje alatt.

 

BC (férfi): A nap végére mi is teljesen elfáradtunk, nem a tanulásban, hanem a zaj miatt.

 

Karcsai Nagy Éva: Paksai István mérnök képeket mutat a gimnáziumról, ami már 1996-ban életveszélyes állapotban volt. Ekkor kezdték el felújítani, 10 évig tartottak a munkálatok.

Ezek a fák szinte teljesen elkorhadtak.

 

Paksai István: A könnyező házigomba, a legveszedelmesebb pusztító gombák egyike, előfordult a tetőszerkezetben és a födémekben.

 

Ábrám Tibor (az iskola igazgatója): 1898-ban adták át, egészen 1948-ig református gimnáziumként működött. Aztán jöttek az államosítás évtizedei. 1993-ban indult újra oktatási intézményként, de sajnos nem a régi épületében, mert az önkormányzat úgy döntött, hogy azt nem adja vissza. A Kormány mellett működő egyeztető bizottság elé került az ügy. Mi böjtöltünk az épületbe való bejutás felett is. 1996. június 1-jén azzal szembesültünk, hogy egy teljesen lelakott, lepusztult épületet kaptunk vissza. Sok utánajárással, zörgetéssel, kopogtatással tudtuk felújítani. Még az első demokratikus választott kormány idejében kapott 30 millió forintos támogatással kezdtük el a rekonstrukciót. Nagyon jelentős támogatásokat kaptunk, külön kiemelném az 1998-2002 közötti időszakban kapott kormányzati támogatást.

Bankkölcsönből sikerült lezárni a támogatást és a bővítést.

 

Csomós József (püspök): Jelzésértékűnek szánjuk azt a döntést, hogy a hálaadó istentisztelet perselypénzét a Nagyenyedi Református Kollégium felújítására ajánljuk fel. Az egyházkerület saját forrásaiból minden ezer forint mellé egy másik ezer forintot oda fog tenni. Ezzel az összeggel fogjuk támogatni a Nagyenyedi Kollégium felújítását.

 

Hallgassák meg híreinket:

 

Missziológiai konferencia zajlik Budapesten ma reggeltől holnap délután fél 6-ig, a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézetben, a Kálvin tér 7. szám alatt.

 

A Zsinati Ifjúsági Iroda az ifjúsági misszióban tevékenykedők részére hirdet fórumot november 26-án szombaton délelőtt 10 órától a Lágymányosi Ökumenikus Központban, melynek címe:  Budapest, Magyar tudósok körútja 3.

 

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karán nyílt nap lesz november 24-én 9 órakor Budapesten, a Ráday u. 28. szám alatt.

Szeretettel hívják és várják a lelkészi és vallástanári pálya iránt érdeklődő fiatalokat.

 

A Doktorok Kollégiuma Pasztorálpszichológiai Szekciója és a Magyar Pasztorálpszichológiai Társaság megújulás-hétvégét szervez "Merítsünk erőt!" címmel. A továbbképzés november 24-én fél 3-tól szombat délutánig tart Budapesten. Érdeklődni a következő telefonszámon lehet:

06-1-34-34-000.

 

Mire van szüksége a fogyatékos gyermeket nevelő családoknak a gyülekezettől és az egyháztól? Ezzel a témával foglalkozik a Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium rendezvénye a Németajkú Gyülekezet templomában Budapesten, az Alkotmány u. 15. szám alatt. A program november 26-án 9 órakor kezdődik.

 

A Reformáció és Közélet Társaság minden érdeklődőt szeretettel vár országos konferenciájára, melynek címe: A mezőgazdaság jövője az Európai Unióban.

A konferencia november 25-én és 26-án a Szegedi Kis István Református Gimnáziumban lesz, melynek címe: Békés, Petőfi u. 11-13.

"2020 - Református vízió a történész szemével" címmel tart előadást dr. Tőkéczki László egyetemi tanár, november 23-án, szerdán este 6 órakor Budapesten, a Ráday u. 28. szám alatt.

"Egy falu a lelkész szemével." Bikádi László Károly református lelkész fotókiállításának megnyitójára kerül sor november 25-én délután 4 órakor a Székesfehérvári Megyei Művelődési Központban, a Barátság Házában, melynek címe: III. Béla király tér 1.

A kiállítás megtekinthető december 31-ig.

 

Az Országos Protestáns Napok keretében francia impresszionista zongoramuzsikát szólaltat meg Murik Erzsébet zongoraművész ma (november 23-án) este 6 órai kezdettel az Egri Kálvin Házban, melynek

címe: Markhot u. 2.

 

Hallgassuk meg Istent szavát János apostol első levele 4. fejezetének az elejéről:

"Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg a lelkeket!"

 

A dolgok szétválasztása az élet egyik legalapvetőbb feltétele. Isten úgy teremtette ezt a világot, hogy szétválasztotta a sötétséget a világosságtól, és így tovább egészen addig, hogy az élőt és az élettelent elválasztotta. Az ember maga is elkezdett kutakodni, és igyekezett az anyagokat megkülönböztetni, így alakult ki a kémia tudománya például.

 

Amikor mai korunkban ebből a mindent mindennel összekeverő halmazból szeretnénk kijönni, akkor Isten alkotó munkája sejlik fel bennünk.

Ahogyan ő szétválasztva teremtett, mi is szétválasztva válunk teremtményekké.

 

"Próbáljuk meg a lelkeket!" - Sokszor hangzik a bibliai felhívás.

Nyilván abban a korban minden mögött szellemi valóságot láttak. A helyes ösvény megtalálása abban volt, hogy ezeket a mögöttes erőket megkülönböztették az emberek. Ismét nem állunk messze ettől a kortól.

 

Sokan és sokféleképpen beszélnek a lelkekről. Néha túlságosan félelmet keltenek egy-egy mögöttes hatalomtól, néha elmismásolják azt, ahogyan láthatatlanul manipulálnak minket ismeretlen erők. Segítségünkre van, ha megértjük: Isten egyik ajándéka az a tudás, hogy a lelkeket megkülönböztessük, hogy a dolgok mögötti erőket megértsük. Mit kell szétválasztanunk egymástól? Három dolgot a Biblia szerint: A rosszat a jótól. Pál azt írja, erre még a pogány emberek is képesek lelkiismeretük folytán. Azután meg kell tudnunk megkülönböztetni az idők jeleit Jézus szerint. Nem tudjuk pontosan, hogy ő hogyan osztja be a világ órájának egységeit, mégis vannak jelek, amelyek arra utalnak, egyet előre kattant a mutató. Végül meg kell vizsgálnunk Isten akaratát  a Római levél 12. fejezete szerint, hiszen nem magától értetődő, hogy mi az, ami neki tetsző és mi az, ami nem.

 

Ma is szokásos vizsgálati módszer a tesztelés. A férjem mostanában gépeket tesztel, és mindenki izgatottan hallgatja, hogyan dobtak le egy nagy szerszámot több méter magasról azért, hogy megtudják, mit bír ki. Valami hasonló az, amire Isten bennünket hív. Vizsgáljátok meg azt, hogy milyen lélek van bennetek és körülöttetek?

 

Az ember gyakran esik abba a csapdába, hogy a másikat teszteli. Az ő szeretete mennyit bír ki? Hamar le is vonjuk a következtetést. A megkülönböztetés ajándéka nem a másik ember gyengeségeinek a méricskélése. Inkább valami belső elcsendesedés: Ki is az, aki belőlem, vagy köztünk beszél? Hallunk hangokat, szólamokkal van tele a világ, de mit is akarnak tőlem? Mikor vagyok igazán ember?

 

Ha képesek vagyunk bizonyos távolságot tartani önmagunktól, akkor nem csak úgy kavargunk ebben a világban, hanem tisztán kitűnik a fény a felhők mögül.

 

Emlékszem, egyszer nagyon el voltunk keseredve, és utaztunk az autóban, olyan kuszának tűnt a világ, nem tudtuk, milyen döntést hozzunk, és akkor egyszer csak mintha megnyílt volna az ég. Ilyen borongós idő volt, és mintha meg lehetett volna számolni a fénysugarakat, amelyek elbújtak a felhők mögül. Ez a különös égi tünemény akkor nagyon beszédes volt számunkra. Évek teltek el azóta, és valóban sok mindent megértettünk azóta. Isten képes szétválasztani életünkben a világosságot és a sötétséget. Ámen.

 

2. Énekajánló - 2005. december 4.

 

Ádvent 2. vasárnapja

 

A második ádventi vasárnap igéi (Róma 15,4-13., Luk 21,25-36.) figyelmünket a hatalomban és dicsőségben eljövendő Úrra irányítják. A vasárnap fő zsoltára a 80., mely Isten népének könyörgéseként - 1. v.:

 

        "Jöjj el, hogy szabadíts meg minket",

         4. v.: "?állíts helyre minket!"

 

- egyaránt szól ítéletről és kegyelemről.

 

Énekrend Ádvent második vasárnapjának igéihez:

 

Fennálló ének: 80,1. (11.) Hallgasd meg, Izráel pásztora / És mi el nem térünk tetőled

 

Főének: 309. Mennyei ige jelenél

 

Igehirdetés. előtti ének: 304,4. Az utat egyengessed

 

Ráfelelő ének: 312,3. Az Úr elé ha tárod

 

Záró ének: 303. Jöjj népek Megváltója

 

3. Hírforrás - Hírek

 

Jelentkezés a Tatai Gimnáziumba

 

A Pápai Református Kollégium Tatai Gimnáziuma november 30-ig várja az előzetes szándéknyilatkozatokat a 2006/2007 tanév 9. évfolyamára jelentkezőktől.

A cím: 2890 Tata Kossuth tér 11. Tel.: 06-34-586-576.

 

Tartsd el papjaidat, kedves hívő!

 

Az alábbi írás a Szabad Demokraták Szövetségének honlapján (www.szdsz.hu) található.

2005. november 13., vasárnap Kedves Hívő! Én írok levelet neked, aki nem azt, és nem úgy hiszi, mint Te. Arra kérnélek csak, gondolkodj egy kicsit, mielőtt homlokomra szarvakat, lábamra patát képzelsz.

 

Kedves Hívő!

 

Én írok levelet neked, aki nem azt, és nem úgy hiszi, mint Te. Arra kérnélek csak, gondolkodj egy kicsit, mielőtt homlokomra szarvakat, lábamra patát képzelsz.

Például Te, kedves katolikus hívő, belegondoltál-e már egyszer is abba, hogy az állam a Te adódból támogatja a mohamedán egyházat, a mohamedán papokat is? Akik (és ezt nem én mondom, hanem te, meg a papjaid), bizony pogányok, istentagadók, eretnekek, bűnösök, és pokolra is kerülnek majd mind.

 

Mit szeretsz te ebben olyan nagyon?

Aztán érdekelne az is, miért ragaszkodsz hozzá, hogy mi, így közösen, kifizessük a papjaid nyugdíját, társadalombiztosítását, gépjárműadóját, építményadóját - és miért finanszírozod ezt te is (ó, szent borzalom!) a rabbinak, az imámnak, a többi egyházi személynek?

 

Mert, ugye, fizeted, velem együtt.

Engem zavar, ha becsukod a szemed, befogod a füled, és nem szólsz, mikor a te papjaid molesztálnak kisfiúkat, de hatalmas táblával, síppal, üvöltve tüntetsz, ha két felnőtt férfi dönt úgy, hogy összeköti az életét. Azt sem szeretem, ha neked kommunista mindenki, akinek valaha úttörősíp volt a szájában, de nem akarod tudni, hogy a papjaid hogyan szolgálták ki a kommunista rendszert. Téged nem zavarnak a besúgó papok.

Én nem szeretem, ha ilyen képmutató vagy.

 

Tudod, kedves református Hívő, te is igazából marhára be vagy csapva.

Hiszel valami csodálatosban, valami természetfölötti igazságban és jóságban, és közben rajongva ünnepled a pásztorod, aki a nagy, egyetemes szeretet nevében arra kér téged: "rekeszd ki őket! Mert, ha nem teszed meg, ők teszik ezt meg veled!" És te rekesztesz is elszántan, gyűlöletre torzult, vörös arccal, miközben azt sziszeged:

mi hiszünk a szeretet és az összefogás erejében!

 

Szerintem te nem hiszel ezekben a dolgokban. Szerintem téged kihasználnak, mert megijedtél attól, hogy ez egy nagyon gyors, és sokszor nagyon kegyetlen világ, ahol minden kis kapaszkodó jól jön.

Szeretnél VALAMILYEN lenni, és azt mondták neked, hogy aki ezt az istent imádja, az azokat az embereket utálja.

 

Jut eszembe: biztos, hogy neked van igazad, kedves Hívő? Tuti, hogy te "találtad el", melyik az "igazi, létező Isten"? És ha a szomszéd templom, mecset, zsinagóga az övé?

A legtöbb politikus meg egyszerűen gyáva és cinikus. Előbbiek nem merik kimondani, hogy nincs ez így jól, utóbbiak meg beállnak az oltár elé, nagyot köpnek rá, és arra kérnek Téged, kedves Hívő, hogy szavazz rájuk. Aztán kiállnak a papjaik (papjaid?), és ugyanerre utasítanak, Isten nevében.

Szerintem ez egyik Istennek se tetszik.

 

Mindenesetre lenne egy ajánlatom, kedves Hívő. Csináljuk ezt az egészet tisztességesen! Ha az egyházad, ha bármely egyház iskolát épít, ételt ad az éhezőnek, takarót a didergőnek, hát kapjon ugyanannyi pénzt, mint bármelyik iskola, ingyenkonyha vagy nappali melegedő. Segítsen neki az állam, mert ő meg az államnak, nekünk segít. De aztán zárjuk el a csapot! Nincs is rá szükség, hiszen te, kedves Hívő, majd eltartod az egyházad. Én azt mondom, adjuk meg neked a lehetőséget, hogy egy helyett két százalékot adhass oda az adódból kedvenc egyházadnak - ő meg éljen meg belőle. Tartsd el a papjaid, kedves Hívő! Ez a dolgod. Mi közöm van nekem hozzájuk? Miért kotorásznak az én zsebemben? Sose kértem tőlük semmit, és nem is hiszek nekik.

 

Kedves Hívő!

 

Tisztelem benned azt, hogy képes vagy az életed egy nagy eszmének alárendelni. Hogy fegyelmezetten végrehajtod azt, amit a hited előír. De ha az ajánlatom nem is fogadod el, hadd emlékeztesselek arra, hogy nem csak én tartozom tisztelettel irányodban. Te is köteles vagy tisztelni engem, ugyanis nem vagy különb nálam, kedves Hívő. Egyenlők vagyunk.

Ceglédi Zoltán

 

Közös egyházi nyilatkozat az SZDSZ elnökének leveléről

 

Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Magyarországi Református Egyház

Magyarországi Evangélikus Egyház

Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége

 

Nyilatkozat

 

Tegnap kézhez vettük Kuncze Gábor elnök úr levelét, amelyben ismerteti a Szabad Demokraták Szövetségének álláspontját, megemlítve, hogy szeretné tisztázni a félreértéseket.

A pártjuk nevében kifejtett nézeteket tisztán megértettük és nem félreértettük. Itt nem elsősorban azokra a levelekre gondolunk, amelyek megjelentek honlapjukon, és amelyek hangvételükkel mélyen megsértették a hívőket, hanem az egyik vezető parlamenti képviselőjük által nyilvánosan tett kijelentésekre.

 

Az egyház és állam kapcsolata nagyon sok kérdést felvet, és ezekre a kérdésekre sokféle válasz adható, de az igazi választ elsősorban a törvények betűjének és szellemének korrekt megtartása jelenti, nem pedig a napi, választási szempontok szerint megfogalmazott, tartalmilag ellentmondásos, komolytalan javaslatok hangoztatása.

 

Szeretnénk kimaradni mindenfajta politikai kampányból, és sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy az SZDSZ egyes képviselői a választás közeledtével a vallásos emberekkel nem szimpatizáló szavazók voksainak megszerzésére törekednek, és ezért az egyházellenes hangulatkeltés eszközeitől sem riadnak vissza.

 

Reméljük, hogy e képviselők által megfogalmazottak nem tükrözik a párt egészének véleményét, és ezért az Elnök úr a levelet bocsánatkérésnek szánta - és ha ez így van - ,azt a magunk részéről elfogadjuk.

 

Őszintén reméljük, hogy az SZDSZ - csakúgy, mint az európai liberális pártok túlnyomó többsége - elismeri és értékeli a vallásos emberek és szervezetek szerepét a társadalomban és nem kívánja a Magyarországon kialakult, alkotmányos garanciákkal alátámasztott törvényes rendet megváltoztatni.

 

Programok

 


2005-11-22 18:00

Az Óbudai Református Gyülekezetben (Bp. III. Kálvin köz 4.) november 22-26 között hitmélyítő alkalmak lesznek
minden nap 18 órakor. Berkesi Gábor Bp. Pozsonyi úti lelkipásztor "Te vagy-e az Eljövendő vagy mást várjunk"
címen hirdeti az Igét.

Bíró Botond Bp. Mátyásföldi beosztott lelkész: "Az Istenre váró ember és az emberre váró Isten" címmel
végzi igehirdetési szolgálatát.

November 27-én vasárnap délelőtt a 10 órakor kezdődő istentiszteleten Molnár Miklós ny. lelkipásztor
hirdeti az Igét.

 

2005-11-24 14:30

Merítsünk erőt! Megújulás hétvége

A program a Doktorok Kollégiuma Pasztorálpszichológiai Szekciója és a Magyar Pásztorálpszichológiai
Társaság támogatásával indul.

 

A program címe: Kiégést megelőző készségfejlesztő tréning A program témája: Kiégéshez vezető tényezők
csökkentése a hivatás gyakorlásával összefüggő speciális elvárások figyelembe vételével, az eredményesség érdekében.
A program célcsoportja: Nagy pszichés megterheléssel járó segítő tevékenységet végzők (ápoló-gondozó, családgondozó, családgondozó asszisztens, gyermekvédelmi ügyintéző, mentálhigiénés munkatárs, gyermekfelügyelő, hivatásos nevelőszülő, szociális gondozó, szociális munkás, gyermekotthoni, lakás-otthoni nevelő, pedagógus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, konduktor, gyógypedagógus, foglalkoztatás szervező, terápiás munkatárs, lelkész, lelkigondozó, kórházlelkész, hitoktató, önkéntes segítő)

A továbbképzést vezetik: Dr. Hubainé Muzsnai Márta és Dr. Majsai Hideg Tünde

Tervezett időpont és helyszín: 2005. november 24-26. Budapest

A program időtartama: 27 óra, csütörtök 14.30-tól szombat du-ig.

A résztvevő által befizetendő összeg: 30.000,- Ft

Számla neve és száma: Magyar Pasztorálpszichológiai Társaság OTP 11786001 - 20170253

A szervezést végzi: Bagdi György szociálpedagógus

E-mail: gyorgybagdi@freemail.hu

Telefon (és fax) szám: (1) 34-34-000 és (20) 317-3671

A program engedélyszáma:

(Országos Szociális és Gyermekvédelmi Továbbképzési és Szakvizsga Bizottság): S-05-048/2002.

Szerezhető továbbképzési pontérték: 35 pont

A jelentkezés módja: a részvételi díj befizetésével, valamint a mellékelt adatlap kitöltésével, s elküldésével.

 

A Magyar Pasztorálpszichológiai Társaság kivételes ajánlata: az első öt, lelkészi-lelkigondozói végzettségű jelentkező

képzését, NCA pályázati forrásból, tízezer Ft képzési hozzájárulással támogatja.

 

2005-11-25 14:00

A Reformáció és Közélet Társaság minden érdeklődőt szeretettel vár az egyesület 2005. évi országos konferenciájára.

A konferencia címe: A mezőgazdaság jövője az Európai Unióban.

A konferencia helyszíne: Szegedi Kis István Református Gimnázium és Általános Iskola

(5630 Békés, Petőfi u. 11-13.)

Időpontja: 2005. november 25-26. (péntek-szombat)

 

A részletes program:

2005. november 25. (péntek)

14:00

a konferencia megnyitása Szászfalvi László országgyűlési képviselő, levezető elnök

14:20

A mezőgazdaság fejlesztése a Faluparlament tapasztalatai alapján, Arnóth Sándor országgyűlési képviselő,

a Faluparlament elnöke

15:00

Mezőgazdaságunk helyzete és remélt jövője Örvendi László a MAGOSZ Hajdú-Bihar megyei elnöke

15:40

Kávészünet

16:00

A holland mezőgazdaság helyzete és fejlesztése

Előadó: a hollandiai SGP [Református Államismereti Párt] szakértője

16:40

Fórum, az elhangzottak értékelése

18:00

Istentisztelet

19:00

Vacsora, ismerkedés Békés városával, református intézményeivel

 

2005. november 26. (szombat)

8:00

Reggeli

8:30

Nyitóáhítat Katona Gyula lelkipásztor (Békés)

9:00

A mezőgazdaság jövője az Európai Unióban Boros Imre országgyűlési képviselő, volt miniszter

9:40

Hogyan látják az európai mezőgazdaság jövőjét Hollandiában?

Előadó: a hollandiai SGP [Református Államismereti Párt] szakértője

10:20

Kávészünet

10:40

Az Európai Unió államainak jövőképe, érdekérvényesítése

Előadók: Németország, Anglia, Franciaország és Hollandia mezőgazdasági attaséi

12:00

Fórum, az elhangzottak értékelése

13:00

A konferencia összegzése Szászfalvi László országgyűlési képviselő, levezető elnök és L. van der Waal

volt képviselő, az SGP Tanulmányi Intézetének vezetője Az étkezés és a szállás biztosítása érdekében a

szervezők kérik, hogy jelezzék számukra az érkezők létszámát.

Jelentkezésüket a 24/517-250-103. mellék faxán, a pappkornel@hktv.hu e-mail címen,

vagy telefonon a 30/638-6645 (Papp Kornél) vagy a 20/221-9534 (Thuróczy István) számon várják.

Részvételi költség külső érdeklődőknek 4.000 Ft, egyesületi tagoknak 2.000 Ft,

melyet a helyszínen kérnek befizetni.

 

2005-11-25 16:00

Bikádi László Károly fotókiállítása

Egy falu a lelkész szemével - Sóly bemutatkozik Bikádi László Károly református lelkész

fotókiállításának megnyitója

Helyszín:

Megyei Művelődési Központ, Barátság Háza, (Székesfehérvár, III. Béla király tér 1.)

Megtekinthető december 31-ig az intézmény nyitvatartási ideje alatt.

 

2005-11-25 17:00

A Budapesti Református Gimnáziumok (Baár-Madas. Lónyay-u.) öregdiákjai legközelebbi összejövetelüket

évi rendes közgyűléssel egybekötötten november 25-én, 17 órakor tartják a Gimnázium IX.,

Lónyay u. 33-35. sz. alatti épületében. (Bejárat a Kinizsi u. 1-7. felől).

 

2005-11-25 18:00

Kováts J. István, a Ráday Teológiai Akadémia egykori professzora születése 125. évfordulója alkalmából

életéről, szolgálatáról emlékeznek meg a Ráday Kollégium dísztermében november 25-én, pénteken 18 órakor.

A megemlékezést egykori tanítványa, Hegyi Füstös István ny. lelkipásztor tartja.

Helyszín: Ráday Kollégium Díszterme (Budapest, Ráday utca 28.)

 

2005-11-25 18:00

A Sárospataki Diákok Budapesti Egyesülete november 25-én, pénteken 18 órakor tartja 260. klubestjét a

Magyar Kultúra Alapítvány székházában (Budapest, I. ker. Szentháromság tér 6.).

Még élünk! címmel egy 56-os egyetemista emlékei a forradalomról és a megtorlás éveiről, további sorsáról

Schulek Mátyás, egykori pataki diák, a Deák téri Evangélikus Gimnázium ny. igazgatója tart előadást.

 

2005-11-26

Bodrogkeresztúron, kéthetente szombaton, 14:00 órakor tartják a Biztos Szikla-klub alkalmait, ahová várják a

10-14 éves gyerekeket. Ez egy vidám felszabadult alkalom, játékokkal, a végén bizonyságtétellel.

A játékok alkalomról- alkalomra egy-egy téma köré csoportosulnak.

Advent első vasárnapja előtti szombaton évről-évre megrendezik az Adventi estet.

Koszorút, asztali díszeket lehet készíteni, közösségben készülnek az ünnepre.

Ezen az alkalmon a jelenlévők új adventi énekeket is tanulnak. Az összejövetelt egy rövid áhítattal zárják.

Bodrogkeresztúr saját, helyi gyülekezeti lapot is készít, amelyet két havonta, úrvacsorai alkalomra nyomtatnak ki.

Az újság címe Philadelphia. A kiadványban a gyülekezeti tagok is rendszeresen publikálhatnak.

A lap szerkesztését a gyülekezet lelkipásztora, Almási Ferenc végzi.

 

2005-11-26 15:00

A Debreceni Református Kollégium Budapesti Baráti Köre legközelebbi ülését november 26-án 15 órakor tartja

az Országos Állategészségügyi Intézetben (Bp. XlV. Tábornok u. 2.).

Jókai Anna írónő "Az írástudók felelősségéről" tart előadást.

 

2005-11-26 10:00

 A Zsinati Ifjúsági Iroda fórumot hirdet az ifjúsági misszióban tevékeny lelkészek és egyháztagok számára

2005. november 26-án, szombaton 10:00-17:00-ig , Budapesten a MEÖT székházában.

A fórum jó alkalom arra, hogy egyházunk ifjúsági missziójának "hivatalosai" és "önkéntesei"

találkozzanak egymással.

A testvéri találkozáson túl három f? téma határozza majd meg a nap menetét.

Eszmecsere: a Csillagpont kiértékelése alapján a jövő kémlelése.

Felvezeti: Kiss Sándor koordinátor és a kiterjedt szervezőgárda tagjai.

Ötletbörze: a Magyar Református Világtalálkozóhoz kapcsolódó ifjúsági programsorozatról.

Felvezeti: Ódor Balázs zsinati ifjúsági tanácsos

Iránymutatás: egyházunk ifjúsági missziói tervének alapjai, stratégiaalkotási folyamat elindítása.

Felvezeti: Tarr Zoltán zsinati tanácsos Ebédet csak azoknak tudnak biztosítani,

akik részvételi szándékukat 2005. november 22-ig jelzik.

Az anyagokat előzetesen e-mailben juttatják el a jelentkezőkhöz.

 

2005-11-26 10:00

Testvéri szeretettel hívnak mindenkit az adventi imanapra, melyet 2005. november 26-án,

szombaton 10-13 óra között tartanak a Budapest Skót Misszió Református Egyházközség Vörösmarty utca 51.

szám alatti imaházban.

Lukács 21, 34-36. alapján igehirdetéssel Clint Heath, bizonyságtétellel Fahri Ahmeti, énekkel és zenével

a kiskunhalasi dicsőítő csoport szolgál.

Helyszín: Skót misszió református egyházközség (Budapest, Vörösmarty u. 51.) Szeretettel várnak mindenkit,

aki adventi szívvel (mint Simeon és Anna buzgó közbenjárással szolgálva) várja az ÚR érkezését.

 

2005-11-26 10:00

DEBRECENI ŐSZI CE. KÖRZETI CSENDESNAP

Szeretettel várnak minden érdeklődőt a Nagytemplom gyülekezeti termében (Kálvin tér 17.) november 26-án,

szombaton 10-15h-ig tartandó, a Bethánia CE Szövetség által szervezett őszi csendesnapra.

Helyszín: Nagytemplom gyülekezeti terme

 

2005-11-26 15:00

Jókai Anna írónő előadása

A Debreceni Református Kollégium Budapesti Baráti Köre legközelebbi ülését november 26-án 15 órakor tartja

az Országos Állategészségügyi Intézetben (Bp. XlV. Tábornok u. 2.).

Jókai Anna írónő "Az írástudók felelősségéről" tart előadást.

 

2005-11-26 18:00

Hosszú kihagyás után újra zenél a Cédrus! A koncerten a régi és az új dalok mellett a Bartók-emlékév

alkalmából Bartók Béla előtt is tisztelgünk. Szeretettel várunk mindenkit a Cédrus kávézó nyitó alkalmára,

Kőbányára! Helyszín: Cédrus Kávézó - Kőbányai református gyülekezet, X. ker. Ihász u. 15.

 

2005-11-27 10:00

November 27-én tartja a szombathelyi gyülekezet hagyományos ádventi vásárát. Az ezt megelőző istentiszteleten

Fehér Károly, a gyülekezet nyugalmazott lelkésze szolgál, majd a gyülekezeti teremben alkalom nyílik a

gyülekezet tagjai és a város vállalkozói által felajánlott tárgyak megvásárlására.

A bevételt minden évben a gyülekezeti ifjúság javára fordítják.

 

2005-11-27 18:00

Vasárnap esténként 18:00 óra zenés istentiszteletre hívnak a Budai Református Egyházközségbe,

ahol a gyülekezet könnyűzenei csoportjának szolgálatával együtt dicsérik és magasztalják Isten nevét.

 

2005-11-28 18:00

Adventi evangélizáció lesz a Budahegyvidéki Református Egyházközségben (1126. Bp. Böszörményi út 28.)

november 28-a és december 2-a, hétfő és péntek között minden este 18 órakor.

Evangélizál Zsengellér József, a Pápai Református Teológiai Akadémia professzora.

Az evangélizáció a december 4-i, vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődő istentisztelet keretében úrvacsorai

közösséggel zárul.

 

2005-11-28 18:00

A "Leljünk örömöt a kapcsolatunkban!" című előadássorozat következő alkalma november 28-án 18 órakor lesz a

Ráday Kollégium Dísztermében (Budapest IX., Ráday u. 28.): "Leljünk örömöt a konfliktus-kezelésben!"

címmel előadó lesz Pálhegyi Ferenc.

 

2005-11-28 17:00

Fény-Világosság-Értelem Kiállítás a Miskolci Egyetem Előcsarnokában 2005. november 28-december 9.

November 28-án, hétfőn 17 órakor, az Ökumenikus Lelkészségi Est keretében nyitja meg dr. Besenyei Lajos

rektor a Miskolci Egyetemen első alkalommal megrendezésre kerülő kiállítást, amelyen magyar festők vallási témájú

festmény-utánnyomataiból, Simon András grafikáiból és Kudász Gábor Arion fotóiból válogathatnak.

A tárlat specialitása, hogy egy egészen új technológiára épül, amelyet a kiállító Hewlett-Packard fejlesztett ki

festmények, grafikák, lenyomatok és fotók művészi minőségű nagy formátumú ill. óriásnyomatainak kivitelezésére.

A kezdeményezés egyedülálló, hiszen új utakat nyit a kortárs művészek, múzeumok, kiállítók, kivitelezők és

dekoratőrök előtt produkciós és reprodukciós területeken egyaránt.

A kivitelező Poszterfotó stúdió nem csupán a műalkotásokat, de a hátterüket biztosító korszak- ill.műalkotó

technológiát is megismerteti a nézőközönséggel.

A színek, a textúrák, a fény, a világosság harmóniájára épülő alkalmat a Bolyki Brothers 19 órakor kezdődő

koncertje teszi még színesebbé.

További információ: Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészség, Miskolc-Egyetemváros, B/1-C/1 épület, II. emelet,

46/565-293 vagy Buday Barnabás mb. egyetemi lelkész (adatokat lásd lent)

Helyszín: Miskolc

Kapcsolattartó telefonja: 0620 824 7636

Kapcsolattartó e-mail: buday.barnabas@uni-miskolc.hu

 

2005-12-02

A történelmi egyházak ifjúsági bizottságainak hivatalos képviselői - illetve az általuk fenntartott Ökumenikus Ifjúsági

Iroda - 2005. december 2-án és 3-án megszervezi a Keresztény Ifjúsági Kerekasztal (KIK) ülését,

melyre szeretettel várják a fiatalokkal foglalkozó keresztény civil szervezetek képviselőit.

A rendezvény helyszíne a MEÖT székház (Budapest, XI. ker., Magyar Tudósok körútja 3.).

A KIK célja, hogy találkozási lehetőségét biztosítson a krisztusi indíttatásból szerveződött és

működő egyesületek, alapítványok számára, illetve elősegítse aktív együttműködésüket.

Neves szakemberek gondolatébresztő előadása után szakmai fórumok kerülnek megtartásra az azonos területen

tevékenykedő szervezeteknek a következő hat témában:

- Ifjúsági misszió/pasztoráció,

- Szociális / karitatív munka,

- Egyetemi / szakkollégiumi tevékenység,

- Non-formális oktatás,

- Közélet / politika,

- Családi életre való felkészítés.

 

A kezdeményezők reménye szerint a KIK pozitív hatást gyakorol az egyház és a keresztény civil szféra

kapcsolatára, a munkamegosztására koncentrálva elősegíti a szakmapolitikai és közéleti feladataik összefogását

és a társadalommal is sikerül mélyebben megismertetni az ifjúság területén végzett keresztény szolgálatot.

További információ és jelentkezés:

Ökumenikus Ifjúsági Iroda

Honlap: http://www.oki-iroda.hu

Cím: H-1118 Budapest, Himfy utca 9.

Tel.: (1)365-2998, fax: (1)365-1398

E-mail: oki@kereszteny.hu

 

2005-12-03 08:00

A Tompa Mihály Református Gimnázium immáron hagyományossá vált ünnepváró kézműves foglalkozására hívnak

2005. december 3-án 9:00 órától

Helyszín: Rimaszombat - Felvidék, a gimázium tornaterme.

Foglalkozások:

ajándékdobozok? készítése

karácsonyfadíszek?

gyertyakészítés?

kulcstartók? készítése

textilfestés?

egyéb meglepetés?

 

Mindenkit szeretettel várnak!!!

 

2005-12-03 15:30

Adventi koncertet ad a pasaréti Palló Imre énekkar Cseri Zsófia vezetésével az Arany Alkony Idősek Otthonában

(Budapest. XV. Bánkút u. 67.) december 3-án délután fél 4-kor.

 

2005-12-05 10:00

"Szolgálataim a börtön lakói között" - előadás A Parakletos Alapítvány minden érdeklődőt vár a

Bp. Kálvin-téri Egyházközség első emeleti gyülekezeti termébe december 5-én hétfőn 10 órára,

amikor Lukácsi Gábor "Szolgálataim a börtön lakói között" című előadását tartja.

 

2005-12-05 14:30

A ny. lelkészek és özvegy papnék legközelebbi összejövetelét december 5-én hétfőn délután 14:30-kor tartják a

Budapest-Kelenföldi egyházközség gyülekezeti termében (XI. Október 23. u. 5).

Áhítattal szolgál Sági István ny. lelkész, vendégelőadó Balla Péter egyetemi tanár, a KRE Hittudományi

Karának tanszékvezetője, prodékán. Az év utolsó találkozójára mindenkit szeretettel várnak.

 

2005-12-07 18:00

Adventi koncert az egri Kálvin Házban (Markhot F. u. 2.) december 7-én szerdán 18 órakor lesz.

Közreműködnek az Eszterházy Károly Főiskola tanárai és hallgatói.