REFORMÁTUSOK LEVELE - VÁRJUK VÁLASZUKAT, LEVELEIKET, HÍREIKET!

Honlap: http://reformatusoklevele.reformatus.hu, E-mail: reformatusok@levele.hu

 

Mai levelünk tartalmából:

1. A református egyház félórája - 2005. január 12., 2. Énekajánló - Vízkereszt utáni utolsó vasárnap, 3. Hírforrás

 

1. A református egyház félórája - 2005. január 12.

 

Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, a műsor szerkesztőjét hallják.

 Nem véletlen, hogy a régiek életfáról beszéltek. Hiszen a mi életünkben is a múlt és a jövő úgy függenek össze, mint a gyökér a gyümölccsel. Persze a pillanatokban ez nem érzékelhető. Az egyház életében is igaz, lehetetlen a jelenről úgy beszélni, hogy kiragadjuk összefüggéseiből. Hiába mondják, hogy spongya arra, ami elmúlt, néha a kamra ablakon mászik be a múlt. Nemrég egy könyv jelent meg Köpeczy Bócz Edit kutatásairól az Akadémia Könyvkiadónál, címe: Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége.

Halljuk majd, a kutató tapasztalata szerint, ma is torkukon akad a szó azoknak, akik az elmúlt rendszernek nem a napfényes oldalán éltek.

 

Köpeczy Bócz Edit: Az érdekessége a dolognak az, hogy a felkeresett személyek ma sem szívesen beszélnek. Ők azok, akik hátratételt szenvedtek az elmúlt diktatúra alatt, akiket meghurcoltak, s bár le nem tartóztattak, nincs is róluk semmilyen írásos anyag, csupán eltávolították őket a munkahelyükről valamilyen indok alapján. Az emlékezők szeme könnyekkel telik meg, amikor ezekről a régi eseményekről beszélnek, és a nevüket sem mindig szívesen adták.

 

Fekete Ágnes: A kutatás oldja ezt a feszültséget, segít? Segítettek a beszélgetések?

 

Köpeczy Bócz Edit: Úgy gondolom, hogy igen. Amikor a könyv megjelent, nagyon sokan mondták: na végre, ezt vártuk! Számos telefont kaptam, érdeklődtek, hol lehet megvásárolni ezt a könyvet. Negyven évet foglal össze a könyv, az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenységével.

 

Fekete Ágnes: Mit kell tudni erről a hivatalról?

 

Köpeczy Bócz Edit: 1951-ben hozták létre, legfontosabb tevékenysége az volt, hogy a hívő embereket ateistává formálják. Az egyházakat kellett a bomlás útjára vinni, hogy a keresztyén, hívő embereket a templomokból kiszorítsák. Nagyon sokan voltak olyanok is, akik az 1956-os forradalomban egyáltalán nem vettek részt semmilyen tekintetben, de őket is elítélték a 70-es években. Ekkor már nagyon a háttérben folytak a romboló tevékenységek. Mindent megfigyeltek, beépítettek különböző embereket, kartonokat vezettek lelkészekről, istentiszteletekről, teológushallgatókról. Érdekessége hogy azok, akiket ráállítottak az egyházi emberekre, nem is gondolták, hogy őket is megfigyelik. Egy embert ketten figyeltek és a hivatal leszűrte, melyik adja a hitelesebb jelentést, amelyik próbált egy kicsit szépíteni, rövid úton másfelé csoportosították. Nem bíztak senkiben, talán még önmagukban sem.

 

Fekete Ágnes: Sokszor álságosnak érzem, amikor felvetik az átvilágítás lehetőségét. Azt, hogy mutassunk rá, ki volt a besúgó, azt gondolom valahol ők áldozatai is voltak a rendszernek. Azokat pedig, akik őket irányították, sok esetben nem ismerjük. Hogy keveredett valaki ilyenbe bele?

 

Köpeczy Bócz Edit: Előfordult, hogy valakit rákényszerítettek, de nagyon sokan nem vállalták el. Tudtak nemet mondani arra, hogy besúgókká váljanak. Olyan egyházi vezetőket, püspököket és espereseket igyekeztek delegálni az egyházak élére, akik az ő irányvonalukat képviselték, és továbbadták a parókus lelkészeknek.

 

Fekete Ágnes: Milyen érzés volt ezeket az iratokat olvasni?

 

Köpeczy Bócz Edit: Nagyon lehangoló. Sok mindent tudtam, át is éltem dolgokat, de ezt a manipulációt, amit egy társadalommal megtehettek, ezt álmomban sem mertem gondolni. Az Állami Egyházügyi Hivatal és az MSZMP PB azt is megtette, hogy külföldre delegált embereket, akik ott a disszidensek körébe beépültek. Azt próbálták elérni, hogy ott lejárassák ezeket az embereket, mindenfélét kitaláltak rájuk, provokálták őket. Azt akarták, hogy ezeket az embereket ott is távolítsák el a munkahelyükről, mindegy volt, hogy egyházban dolgoznak, vagy egyházon kívül, lejáratták őket. Hiába próbálták elérni, hogy mindenkinek belelássanak a fejébe, mert az volt a céljuk, hogy még a gondolatait is ismerhessék azoknak az embereknek. Megpróbáltak belülről bomlasztani, ez többé-kevésbé sikerült. Ez a gyülekezeteken is múlt.

 

Fekete Ágnes: Mit gondol az átvilágításról, amit ismét elővettek?

 

Köpeczy Bócz Edit: Eltelt tizenöt esztendő, úgy gondolom, az átvilágítás egyes emberek tisztára mosása lesz. Nagyon sok irat eltűnt az óta, és amik megtalálhatóak, nem hiszem, hogy hasznára lennének akár az egyháznak, akár a hitéletnek.

 

Fekete Ágnes: Talán a kutatás többet ér, mint az átvilágítás.

 

Köpeczy Bócz Edit: Ez egyértelmű. De az adatokkal kapcsolatosan manipulációra is van lehetőség. Az egyik református lelkész fiát az összes középiskolából kitiltották 1958-ban azért, mert kivéste a padból a kommunista címert. Ez csak egy leltári pecsét volt a padon, és a gyerek nem távolította el. Hogy mi történt? A gimnáziumi igazgatója aláíratott vele egy üres papírt, hogy írd alá, mindenkinek kipróbáljuk az írását. Azután rágépelték a szöveget, manipuláció volt, van, és lehet, hogy lesz is.

 

Fekete Ágnes: Az adatokat sokféleképpen lehet manipulálni, de a hiteles emberek - tapasztalatom szerint - minden adat mögül kivilágítanak. Most egy ilyen portrét hallgassanak meg, Veres Sándor volt mezőtúri lelkészről. A fiát hallhatják, aki szintén Veres Sándor, és feleségét.

 

özv. Veres Sándorné: Tábori lelkész volt, fogságba került, két mankóval került haza. Kis szerencse volt ez a baleset, mert különben nem tudom, mikor jött volna haza. A Moszkva-Szaratov közti gázcsővezetéket ásták, rájuk szakadt a bánya, akkor kapta ezt a sérülést. Ott volt vele a Bibliája úgy, hogy laponként ment egyik részről a másikra. Nagy kincs volt a papír, mert cigarettát sodortak belőle, de a Bibliából egyetlen lap sem veszett el. Utána Mezőtúrra került, ott voltunk tizennyolc évig. Először segédlelkész volt, s amikor meghalt Falusi Gyuszi bácsi, akkor választották meg lelkésznek. A hét minden estéjén volt bibliaóra, az iskolában kedden és csütörtökön, hétfőn meg szerdán magánháznál, szombaton viszont egy ifjúsági bibliakör volt, ahol pingpongozott, sakkozott a gyerekekkel. Igével fejezték be mindig az összejövetelt. Sokan mentek a fiatalok, nagyon ragaszkodtak hozzá. Mezőtúrnak nagy tanya világa volt. Hol az egyik tanyára, hol a másikra járt vasárnap délutánonként. Volt, amikor vonattal ment, vagy kerékpárral máskor kocsi jött érte, mikor hogy adódott. Sok evangélizációt tartottak Mezőtúron, nagyon-nagyon gazdag lelkiélet folyt, dacára annak, hogy ez már a háború után volt.

 

Fekete Ágnes: Minek köszönhető ez? Olyan kisugárzása volt?

 

özv. Veres Sándorné: Igen, és volt ott is egy Bethánia közösség. Együtt látogattuk a betegeket, sőt volt ott egy szegényház, ahova minden nagy ünnepen elmentünk és közülük is voltak, akik jöttek velünk. Tésztát sütöttünk, a dohányzó férfiaknak még cigarettát is vittünk. Nagyon szép egyházi élet volt.

 

Fekete Ágnes: Mi volt az ötvenes években, amikor elkezdődtek a nehéz idők? Hogyan tudott az emberek mellé állni és szolgálni?

 

özv. Veres Sándorné: Hitoktatás nem, ellenben konfirmáció mindig volt.

 

Veres Sándor: Este szólt az ének, mindig együtt énekeltünk, imádkoztunk. Elmondhattuk azt is, aznap mi történt, hogy valaki elvette a ceruzámat, vagy a füzetemet, vagy hógolyóval fejbedobtak. Mindez annyira jó volt, hogy valóssá tette az életünket. A Mezőtúriaknak van egy mondatuk, arról lehet megismerni őket, legalábbis a régebbieket, ez így szól: Taruza kujdámi lekete jöj.

 

Fekete Ágnes: Ez mit jelent?

 

Veres Sándor: A református templomban van felírva: Jőjjetek el, imádjuk az Urat! - egyszerűen visszafelé olvasva. A gyülekezetben háromezer fő körüli, a templomban ezer fő fölött volt a létszám, és a konfirmandusok is százas létszámban voltak. Amikor egész kicsi voltam, édesapám ölében ültem, egy hatalmas lánykar, több száz lány állt mögöttünk. Ezt a fényképet eltettem. Egészen 1962-ig ment ez így. Az akkori lekészi szolgálatnak nagyon lényeges része volt a látogatás. Hetente négyszer-ötször mentek édesapám és édesanyám esténként együtt, amelyik családot már megismerték, és úgy látták, hogy oda mehetünk, vittek bennünket is. Téli időszakban, szánkóra felült a két gyermek - egy nővérem van -, és mentünk, olyan jó volt ilyen szerető közösségben együtt lenni. Különösen egy családra emlékszem, ahol egy kicsit nyomorék, szellemileg is elmaradt kisfiú volt, aki csak a kezével magyarázott, teljesen artikulálatlanul beszélt. Nagyon féltem tőle eleinte, de valahogy megérezte a szeretetet, édesapámmal mindig összedugták a fejüket - ez a szeretet jele volt -, és mutogattak, magyaráztak. Valahogy mégis létrejött a kommunikáció. Nagyon sokat számít a szeretet és az odafigyelés. Úgy gondolom, hogy a gyülekezetépítésben nagyon lényeges, hogy ne csak szórólapok, újságok, hirdetések legyenek, hanem önmagam megnyitása. Nálunk mindig nyitva volt a parókia. Ha valaki délben jött, mindig volt egy üres tányér és egy szék, ahova le lehetett ülni, és szeretettel fogadtuk.

 

Fekete Ágnes: Elég magasra tette a mércét az édesapja.

 

Veres Sándor: Igen, igen.

 

Fekete Ágnes: Nem volt ez rossz gyermekként?

 

Veres Sándor: Nem. Mint gyerek nagyon örültem, később ez a kérdés teljesen igaz, és valós lett, amikor már kamaszodtam, sokszor zavart, hogy nálunk mért nem lehet egy olyan időpont, amikor hozzánk nem jön senki, amikor nyugodtan együtt lehetünk? Hozzánk mindig jöhet valaki, mikor édesapám már falun szolgált, szemüvegkészítéstől kezdve az ajánlólevélig mindennel jöttek az emberek, és mindig kaptak választ.

 

özv. Veres Sándorné: Ötvenhatban csitította az embereket.

 

Fekete Ágnes: Hogy volt ez pontosan?

 

özv. Veres Sándorné: A városháza erkélyéről mondott beszédet, hogy nyugalom legyen. El akarta kerülni a vérengzést, a diákok viszont nagyon lázadtak. Október 31-ét ünnepeltük, amikor Sándort, a férjemet és a főgondnokot kihívták, hogy jöjjenek, mert a honvédséget meg akarták rohamozni a diákok. Sikerült lecsendesíteni őket, úgyhogy akkor nem történt semmi. Bizonyos embereket kilakoltattak. Mi befogadtuk a főgondnok édesanyját, a cukrásznak, meg egy másik családnak a bútorát, mert pici lakásba költöztették őket. A parókia viszont hét szobás volt. Állandóan jöttek ellenőrizni, egyik alkalommal mondták, hogy nyissa ki a templom ajtót, mert azt hallották, hogy tele van a torony fegyverrel. Mondta a férjem, hogy nem tudja kinyitni, mert a harangozónál szokott lenni a kulcs. Hát, akkor menjen velük a harangozóhoz, és szóljon neki, hogy nyissa ki. Nem mertem egyedül engedni, mentem én is vele. Féltem, hogy elviszik. A harangozónak nagy kertje volt, a lakása meg hátul, nagyon sokáig dörömböltünk, míg végre kijött. Rossz érzésem volt, mindig attól féltem, mikor vernek hátba bennünket a gumibottal. Bementünk a templomba, az egyik rendőr szólt az uramnak, hogy fel ne menjen velük a toronyba, mert lelökik. Nem is ment, lent maradtunk, aztán lejöttek, hogy nem találtak semmit. Nem is volt ott fegyver.

 

Veres Sándor: Az ottani emberek voltak, akik lehet, hogy a párthoz közelebb álltak, de azt mondták, ő a mi papunk, mert bennünket meglátogatott, a gyermekeinket tanította, az édesanyámat vigasztalta mikor elvesztette édesapámat. Ezek az emberek azt mondták, ő egy szociális ember, mert törődik velünk, gondoskodik rólunk, szükségünk van rá. Akkor nem történt semmi. Lincselés elől menekülő emberek is voltak a házunkban. Volt egy nyomasztó élményem, amikor megjöttek a tankok, és a Petőfi utca sarkán álló tank, ágyúcsöve pont a házunkra irányult. Ötvenhatért nem küldték el a szolgálatból, de 1962-ben szükséges volt a zsarolhatóbb egyházi személyek segítségére is, hogy elküldjék.

 

özv. Veres Sándorné: Akkor egyik napról a másikra, december 15-én áthelyezték Kuncsorbára.

 

Fekete Ágnes: Egyszercsak kapott egy levelet?

 

özv. Veres Sándorné: Igen, hogy menjen be a püspöki hivatalba. A püspök úr közölte vele, hogy el kell költözni, és nem engedték fel a szószékre Mezőtúron, nem köszönhetett el a gyülekezettől.

 

Veres Sándor: Annyit mondott, hogy két hét múlva el kell mennünk. Ezt nem nagyon értettem, nem is fogtam fel, az egész életem nagyon-nagyon felborult. Édesapám elfogadta, hogy neki Kuncsorbára kell menni. Soha nem is hallottam tőle azt, hogy X vagy Y volt az, aki feljelentett, aki miatt el kellett mennem, az Állami Egyházügyi Hivatal, vagy azok a szolgatársak miatt, akik esetleg ellene szóltak.

 

özv. Veres Sándorné: Kuncsorba nagyon picike hely volt, ahol a harangozó végezte a lelkészi és a kántori szolgálatot , hatszáz forint volt a fizetése. Ildikó lányunk már gimnazista volt, olyan rendes volt a tanári kar, hogy rögtön bevették kollégiumba. Nagyon szerették Sándort, nagyon szerették. Mindenki. Sándor fiunkat meg, hogy ne kelljen az évet megszakítani (ez decemberben volt), a presbiterek vállalták. Annyira szerették a családot, hogy mindig hívtak most hozzám jöjjön, most hozzám. Szegény gyerek egy hónapig volt egy helyen, mire megszokta a helyet, akkor már ment a másik családhoz.

 

Veres Sándor: Akkor nehéznek tűnt, de így visszagondolva nagyszerű embereket ismertem meg. Volt egy tanítónő, egy varrónő és a férje, az is egy nagyon kedves család volt, vagy egy kerékgyártó, ahol kimentünk a műhelybe, láttam, hogy készülnek a fakerekek a kocsikhoz, és mindenféle egyéb asztalos dolgok. Nagy szeretettel vettek körül, ennek ellenére sok fájdalom volt bennem. Egy dobozban gyűjtöttem a vasárnapi iskola aranymondásait, ekkor kezdtem ezeket elővenni, és ekkor - talán a szüleimtől való távolság miatt is -, kezdtem megérezni, hogy vannak a szüleim is, de van valaki, aki a szüleimről is, és rólam is gondoskodik. Ez volt az az időszak, amikor elindultam keresőként, hogy ki az az Isten, és ki Jézus Krisztus. Nemcsak érzés volt, hanem biztonság, és ez a biztonság, ami a mai korban is megtart.

 

özv. Veres Sándorné: Négy évig voltunk Kuncsorbán. A gyerekek lassan továbbkerültek, Ildikó Szegedre. Ahhoz, hogy élni tudjunk, ősszel elment cukorrépa átvevőnek Fegyvernekre, ami oda tizenöt kilométer. Földúton ment kerékpárral, sokszor a vállán hozta éjfélkor, a biciklit, és hajnalban ment. Én, pedig elmentem baromfit oltani. Ahogy világosodott, felültem a kerékpárra és Fegyvernekre, Örményesre, a tanyavilágba mentem az Alföldön, ahol soha életemben nem jártam. Első nap értesítettem, hogy holnap zárják be a baromfit, mert jövök oltani, másnap hajnalban mentem, délig oltottam, akkor mentem tovább értesíteni. Hajnalodott, amikor elmentem, és sötétedett, mikor hazakerültem a kerékpárral. Volt egy pék, aki Mezőtúrról került ki, ő ingyen adott nekünk kenyeret. Kedves család volt. Négy év után megkaptuk Tiszakürtöt, mert olyan romos volt a parókia, hogy nem kellett senkinek. A bútorunkat, bár nem sok volt, nem tudtuk hova tenni, a presbitereknél helyeztük el. Rendbe kellett tenni a lakást, utána a templomot. Sándor ugyanúgy dolgozott, mint a többi ember, kezdte vasárnap a szolgálatot 9 órakor Tiszakürtön, 11 órakor Tiszainotán, 8-10 kilométert kellett kerékpároznia. Hazajött, volt úgy, hogy nem is volt idő ebédelni, három tanyára járt ki, és mindenütt olyan lélekkel, olyan lelkesülten beszélt, mintha ötven vagy száz ember lett volna ott. Így hirdette az Igét mindenütt. Ez már sokkal jobb volt, mint az a négy év, az nagyon nehéz volt, hisz talán azért is volt ez a sok költözködés, mert nagyon sok volt az irigy.

 

Fekete Ágnes: A szolgálatára irigy?

 

özv. Veres Sándorné: Igen.

 

Fekete Ágnes: Tiszakürt után sem jött szóba, hogy egy nagyobb helyre kerülne, vagy akár vissza Mezőtúrra?

 

özv. Veres Sándorné: Nem, nem. Nyíltan prédikált mindig, és a szószéken is nagyon pártolta az üldözötteket. Behívatták a párthoz, és megkérdezték, miért imádkozik mindig a kulákokért? Hát, ő vigasztalta őket. Akkor azt mondta, őnekik van rá szükségük, majd ha önök olyan helyzetben lesznek, akkor önökért is fogok imádkozni.

 

Veres Sándor: Mindig ott motoszkált bennem, hogy helyemen vagyok-e? A huszonnégy órás szolgálatot, nem tudtam vállalni, ehhez gyenge voltam. Nem tudtam vállalni a lelkészséget. Éppen ezért a lelkészek észre vehetik rajtam azt a nagyfokú elvárást, ami feléjük megnyilvánul. Elvárom tőlük, ne az legyen a fő kérdés, mikor mehetek szabadságra, hány pihenőnapom van, hova tudok még eljutni a szolgálatom mellett. Pedig tudom, hogy nekik is kell a megújulás. Bocsánat, de talán keresztre feszítem őket, hogy tényleg teljes erejükből, teljes énükből, szívükből Krisztusról szóljanak. Mert lehet látni, hogy ez annyira hiányzik a mai világban.

 

Fekete Ágnes: Sajnos senki nem lenne lelkész, ha ezt a mércét állítanánk fel.

 

Veres Sándor: Igen, ez egy olyan mérce, ami csak belül van. Azért kell lenni olyanoknak, akik meghallják, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád és mondják, hogy itt vagyok, Uram, engem küldj el. Hálát adok, hogy ma is vannak, régen is voltak ilyen emberek. Azokért különösen nagy hálát adok, akik ebben a nehéz korszakban meg tudtak maradni Krisztus követőként, tiszta emberként.

 

Hírek:

 

Az újesztendőt is közös imádsággal kezdik hazánkban a keresztyén egyházak. Az Ökumenikus Imahét január 16-23-ig kerül megrendezésre országszerte.

 

Régi magyar templomok kazettás mennyezetképei láthatók hímzéseken és üvegtárgyakon Tomcsányiné Szemere Sarolta, kézműves mester kiállításán, amely megtekinthető a Cimbalom utcai Egyházközség gyülekezeti termében január 23-ig, hétköznap 15-19 óráig, valamint a vasárnap délelőtti istentisztelet után.

 

Egy másik kiállítás megnyitójára ma délután kerülsor: Votin Dóra festőművész "Pillanat" c. kiállítása 18. 30-kor, a Budaörsi Városi Könyvtár Galériájában nyílik meg, a Károly király utca 20 szám alatt.

 

"Európainak lenni, magyarnak maradni" címmel tart előadást Grétsy László nyelvész szintén ma délután 6 órakor a Budapest, XIII. Kerület Pozsonyi út 58. szám alatt.

 

"Emlékek hadifogságom éveiből" címmel Bognár Géza előadására kerül sor a Református Teológia épületében január 14-én, délután fél 5-től.

 

"A Megnyugvás Hospice Alapítvány" tudományos nyílt nappal egybekötött, diakóniai konferenciát rendez január 15-én, szombaton reggel fél 9-től a Budai Református Egyházközség gyülekezeti termében, a Szilágyi Dezső tér 3. szám alatt.

 

Ugyanezen a helyszínen adják elő a "Grace et Gloria" c. színművet a Pécsi Nemzeti Színház művészei 16-án, vasárnap este 6 órai kezdettel.

 

Még két koncertet ajánlunk:

"Kettős parafrázis" címmel Petrőczi Éva és Csörsz Rumen István verskoncertjére kerül sor a Németajkú Református Gyülekezet Hold utcai templomában, vasárnap 18 órakor

 

Jazz koncert lesz az Ötégtáj teázóban január 19-én este fél 8-tól, a Fő utca 31. szám alatt.

 

Fekete Ágnes

Rúth könyve 1. részének 16. versét hallgassák meg:

 

"Ne unszolj, hogy elhagyjalak, mert ahová te mész, odamegyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg, néped az én népem, Istened az én Istenem."

 

Nemrég moziban voltunk. A film előtt egy reklámfilmet mutattak be. Egy férfi ment gyönyörű színekben játszó őszi erdőben. Egyszer  útkereszteződéshez ér. Két út van előtte, ahogy a régi énekben is énekeljük. Ő nem tudta, melyiket válassza. Jobbra kék turistajelzés, balra zöld. Egy darabig tekintget jobbra is, balra is, láthatólag nagyon nehéz döntenie. Végül fogja magát, bemegy a bozótba, ami szemközt található, majd eltűnik a csipkebokros erdei növényzetben.

 

Ekkor megszólal egy hang: Élj úgy, ahogy élhetnél! Annyira megdöbbentem, hirtelen nem tudtam, most nevetni vagy sírni kell. Ne válaszd a megszokott utakat, mert az nem te vagy - úgymond -, hanem jól szúrj ki magaddal, és menj a "susnyákba". Törd fel a magad útját, hiszen te egyéniség vagy! Valami ilyenféle értelmet véltem a filmben felfedezni.

 

A mindenit! - mondom magamban. Megszülettek az új programfilmek, az új filmhíradók, ahol már nem mozgalmi énekeket hallhatunk, hanem az önmegvalósítás himnuszát. Ami azért is megdöbbentő, mert a film maga mutatta be képekben, hogy ez mekkora őrültség. Mindenki valamilyen rendbe kerül előbb-utóbb, mindenki valamiféle konvenció szerint fog élni. Ha nem az öltönyösök, akkor a farmernadrágosok, vagy bőrdzsekisek közé fog tartozni, vagy ilyen, vagy olyan társaságba keveredik. Az életnek nem ez a lényege. A valódi kérdés nem az, hogy melyik úton járok, hanem hogy ki vagyok én, milyen a szívem. Sem a hagyományok mindenek fölé emelése, sem a hagyományok eltiprása nem vezet sehova.

 

Itt van Rúth, egy fiatalon megözvegyült pogány asszony. Ő is halad az úton anyósával. Útelágazáshoz érnek, és ez a meny, minden emberi logika ellenére nem válik el az anyósától, hanem hűséget esküszik neki: néped az én népem, Istened az én Istenem. Nem hagylak egyedül, kitartok melletted. Itt legyökerezem, mert ezen a gyökéren szeretnék ágat növeszteni, és gyümölcsöt hozni.

 

Aki mindenáron a saját útját keresi, nem fog gyümölcsöt teremni. A pillanatok látványai megjelennek életében, lehet, hogy óriási adománygyűjtő akciót szervez, de hosszútávra kiható gyümölcsöt képtelen teremni.

 

Ez az igazság különösen igaz az egyház közösségére. Csak a múltba begyökerezve, elődeinket nem majmolva, hanem tőlük tanulva van jövőnk.

 

Hiszen hűség nélkül nincs élet. Vannak csapások az erdőben, vannak ötletek, de élet csak a hűségben van. És Jézus nem is kér rajtunk semmi mást számon majd azon a napon, csak a hűségünket. Nem kérdezi, milyen színű úton jártál, jól döntöttél-e minden élethelyzetben, hanem azt kérdezi, a szíved kész volt-e a hűségre? - Ámen.

 

(Ének: Ahova te mégy, odamegyek...)

 

Elköszön a szerkesztő, Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333-1118-as budapesti számon és a 06/30/333-1118- as mobil telefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk: 1146 Budapest, Abonyi utca 21. Számítógépes címünk: reformatusok@levele.hu

Áldás, békesség!

 

2. Énekajánló - Vízkereszt utáni utolsó vasárnap

 

Az újév utáni vasárnapok a karácsonyi ünnepkör lezáró része, tematikájukban a vízkereszt ünnepéhez kapcsolódva Krisztus istenségének bizonyságairól beszélnek, erre utal vízkereszt eredeti neve is: epifánia - megjelenés. Ebből kiindulva a januári vasárnapokat az egyházi esztendő beosztása szerint "Vízkereszt utáni" névvel illetjük. (Vízkereszt ünnepének énekei a XVIII. század végéig megtalálhatók az énekeskönyvekben, azóta nálunk elmaradt ez a szép evangéliumi tartalmú ünnep.) Jézus hatalma és istensége rajzolódik ki előttünk e vasárnapok igéiben: a napkeleti bölcsek imádásában, Jézus megkeresztelkedésében, a kánai csodában, a 12 éves Jézus történetében, a leprás meggyógyításában, a tenger lecsendesítésében, a konkoly és a búza példázatában és a megdicsőülés hegyén történt eseményekben. A Vízkereszt utáni utolsó vasárnap evangéliumának (Máté 17,1-9.) égi szózatában az Atyának ugyanaz a bizonyságtétele szólal meg ("ez az én szerelmes fiam..."), amely Krisztus megkeresztelésekor is felhangzott. Ehhez kapcsolódik az a levélrészlet (epistola: 2 Péter 1,16-21.), amelyben Péter apostol bizonyságot tesz az élő Jézusról: a karácsonyi történet nem kitalált mese, hanem élő valóság, mely megrendítette a világot és örök életet szerez a benne hívőknek. Ez az igerészlet is visszautal az atyai szózatra és más prófétai szavakra, melyek nyomán világosság támad és a hajnalcsillag fényében (lásd 296. dicséret) a hit növekedhet bennünk. Ez az egyre növekedő hit és az ebből támadó fény a legnagyobb és legmaradandóbb karácsonyi ajándék, amellyel az ádventtel kezdődő és most végződő ünnepkör meggazdagíthatott bennünket.

 

Énekek Vízkereszt utáni utolsó vasárnap igéihez:

 

Fennálló ének: (bevezető igék: Zsolt. 97,1-2.)

                         97,1,7. Az Úr Isten regnál / Szentihez világát vagy 98,1. Énekeljetek új éneket vagy 99,1-2. (8.) Az Úr országol

 

Főének: 296,1, 4-7. Szép tündöklő hajnalcsillag

 

Igehirdetés előtti ének: 294,1. Jézus, vígasságom

 

Ráfelelő ének: 294,3. Jézus, Üdvösségem, vagy más alkalmas ének

 

Záró ének: 297. Ó seregeknek hatalmas királya

 

3. Hírforrás

Perselypénzzel a rászorulókért

 

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége arra kéri a gyülekezeteket, hogy január harmadik vasárnapjának (január 16.) istentiszteleti perselypénzét ajánlják fel a földrengés sújtotta dél- ázsiai embertársaink megsegítésére. A fölajánlás egyedüli célja a fent említett, természeti katasztrófa miatt szenvedő gyermekek, felnőttek, idősek megsegítése, szenvedésük enyhítése. Az összegyűlt adományokat kérjük, juttassák el az illetékes egyházmegye pénztárába, ahonnan a Magyar Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül érkezik a rászorultakhoz.

 

Farkas József prédikációs-kötet

 Megjelent Farkas József Pneumatoszféra című prédikációs kötetete. Ezzel új sorozat indul, amelyben Farkas József előadásait és igehirdetéseit jelenteti meg a Gyulai Pál utcai gyülekezet évről évre.

Megrendelhető: somhegyi@somhegyikft.axelero.net

Ára: 450 Ft.

Gulácsy Lajos születésnapjára

 80 éves Gulácsy Lajos, nyugalmazott kárpátaljai püspök, aki több mint hét évet töltött orosz lágerben azért, mert lelkipásztori szolgálatát végezte. A Kárpátaljai Ébredési Mozgalomban talált közösségre, majd 1946 januárjában Munkácsra került, mint teológus és segédlelkész. Ott szolgált 1949-ig, amíg le nem tartóztatták azzal a váddal, hogy szovjetellenes munkát végez. A kazahsztáni lágerben is missziói lelkülettel szolgált a rabok között. Hálával telt szívvel köszönjük Istennek áldozatos életét, szolgálatát.

 

Közös Pont

 

Immár hatodik alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy egy nyári fesztivál forgatagában teljesítsünk missziói szolgálatot. A KözösPont a katolikus, református, evangélikus és ettől az évtől a baptista, metodista és ortodox fiatalok közös "akciója", immár több helyszínen (Budapest, Sopron, Tokaj).Idén is szélesebb körben lehetővé válik az, hogy fiatal, hitükben elkötelezett, de felekezetileg és a világra is nyitott teológusok, fiatal reformátusok kapcsolódjanak be a Közös Pont misszió szolgálatába, és remény szerint maguk is gazdagodnak ezáltal.

Jelentkezési határidő: február 7. hétfő

Jelentkezni levélben, vagy e-mailben lehet, rövid bemutatkozást mellékelve.

Meghallgatás időpontja: február 11. péntek de. 10-12 (Budapest, Lágymányosi Ökumenikus Központ, XI. Magyar Tudósok körútja 3.)

 

"Világosságot a világnak" missziói tanfolyam - 2004-2005

 

A Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet alapfokú missziói tanfolyamot indít mindazok számára:

 

- akiket érdekel a misszió története, bibliai alapja, mai helyzete

- akik más földrészek keresztyéneiről szeretnének hallani

- akik keresztyénségüket hatékonyabban szeretnék megélni a világban

- akik másokat mai módszerekkel akarnak Istenhez vezetni

- akik többet akarnak tudni a világban történő misszióról

 

A tanfolyam célja egy átfogó, megalapozott bibliai-missziói látás kialakítása.

A hallgatók 5 szemináriumi napon vesznek részt, ahol a "Világosságot a világnak" c. tankönyv anyagát veszik végig. Az előadásokat szemináriumi megbeszélések, csoportos munka, majd otthoni egyéni tanulás követi. A tanfolyamon vendégelőadók, videofilmek bevonására illetve tereplátogatásra is sor kerül.

 

A jelentkezőket korra, nemre, felekezetre való tekintet nélkül szeretettel várják!

Folyamatos szemináriumi munka és sikeres vizsga esetén - igény szerint - a Protestáns Missziói Tanulmányi Intézetben az elvégzett tanfolyamról bizonyítvány is szerezhető.

 

Érdeklődni, jelentkezni lehet: Aaron Stevensnél Protestáns Missziói Tanulmányi Intézet Budapest, Kálvin tér 7. II. emelet. Tel: 06-1-216-20-54 / 113-as mellék, E-mail: stevens@pmti.edu.hu

 

Tanulmányok Izraelben

 

A jeruzsálemi AMI Intézet június 5-től 19-ig két hetes tanulmányi képzést készít elő magyar lelkészeknek, hitoktatóknak és gyülekezeti munkásoknak. Az előadások felölelik a bibliai és a Biblia utáni zsidóság vallási életét, valamint a mai Izrael helyzetét. A túrák bemutatják a Szentföld fontosabb és érdekesebb helyszíneit, földrajzi érdekességeit.

 

Részletesebb információk és jelentkezés a Zsinati Iroda Missziói Osztályán

( telefon: 343-7870/116,117,164, fax: 343-7870/164) E- mail: misszioi.iroda@zsinatiiroda.hu

Szénási Jonathan Sándor lelkipásztornál

(tel./fax: 22-36 82 97; mobil: 30-93 69 789; E- mail: lelki.pasztor@axelero.hu )

 

Még lehet jelentkezni a Keresztény Diákok Világszövetsége közép- európai régiójának kora-tavaszi találkozójára!

A szeminárium témája:

Az esélyek vagy a megkülönböztetés egyenlősége?

2005. február 16-20, Trencsény, Szlovákia

Részvételi díj: 15 euró

Jelentkezés: 2005. január 15-ig

További részletek: http://www.wscf-cesr.org/activities/activities.htm

 

Lengyelek és hollandok a női lelkészségről

 

Marzin Brzoska, a 90 ezer tagot számláló Lengyel Evangélikus Egyház szóvivője a Nemzetközi Ökumenikus Hírszolgálatnak kijelentette: egyházukban nem szentelnek fel nőket lelkésszé, de ha bármelyik európai protestáns egyházból vendégszolgálatra érkezik hozzájuk felszentelt lelkésznő, engedélyezik neki a lelkészi-istentiszteleti szolgálatot.

 

A teológiailag konzervatív holland Óreformátus Egyház engedélyezte a nők lelkésszé szentelését. Az egyház országos közgyűlésén a 83 szavazásra jogosult gyülekezeti képviselő közül 59 a nők lelkésszé szentelését a Bibliával összeegyeztethetőnek tartja, jelentette a Trouw című napilap. A helyi gyülekezeteknek azonban nem kötelező az országos közgyűlés határozata. A döntés ellenzői azzal is érveltek, hogy ennek következtében a másik két kisebb óreformátus egyházzal a kapcsolatok elnehezülnek, hiszen ezek továbbra is elutasítják a nők lelkésszé szentelését. Ez a három óreformátus egyház nem tagja a nemrég megalakult Hollandiai Protestáns Egyházak Közösségének. A Holland Óreformátus Egyháznak 30ezer tagja van, s 1967-ben jött létre egy egyházszakadás következtében.

 

Segítség Szudánnak!

 

Szudáni egyházi vezetők közleményükben rámutatnak: minden segítséget meg kívánnak adni a hazatérő menekülteknek, akik milliós nagyságban hagyták el otthonaikat az elhúzódó és kegyetlen polgárháború következtében. A Szudáni Episzkopális Egyház érseke, Joseph Marona kijelentette: "A hazatérőknek nincs otthonuk, élelmük, éppen azért a legnagyobb gond, hogyan tudjuk ezeket az alapfeltételeket biztosítani számukra. Ez akkora kihívás, amivel csak nemzetközi segítség igénybevételével tudunk megküzdeni."

 

A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁT SZOCIÁLIS "FÖLDINDULÁS" KÖVETHETI

 

- mutattak rá Jakartában a Keresztyén Segélyszervezetek ülésén, s felhívták a világközvélemény figyelmét arra, hogy a szökőár sújtotta terület hosszútávú megsegítésének elmaradása esetén igen súlyos társadalmi és emberi katasztrófák következhetnek be.

Hiszen ebben a régióban milliók vesztették el házukat, ingóságaikat, amiért évtizedeken át dolgoztak, s ezek pótlására alig van esélyük - jelentette ki.

A. Pendleton, a Keresztyén Segély Szervezetének egyik vezetője. A szociális "szökőár" kialakulása már most folyamatban van, jelzi ezt a bűnözés, a frusztráltság, az agresszivitás, a szexuális erőszak ugrásszerű megjelenése az érintett területek lakossága körében.

 

A Kis Tükör januári számából

 

Kolozsváron megjelenő református missziós havilap

A Kis Tükör 2005/1. számának tartalma

Szűcs Teri: Egy könyv (vezércikk)

Dr. Fabiny Tibor: Bibliai olvas(tat)ó és gondolkod(tat)ó napló

Nagy László: A turista és az úti jelek, avagy mit jelent számomra a Biblia

Visky István: A Kijelentés könyve

Kijelentés-vallomás - Horváth Levente az Igével való találkozásról

Csere Gábor: Teljes az Írás! (igemagyarázat)

Visky András: Teljes, és betöltésre vár

A Biblia cigány nyelvű fordítása - a sajtó tükrében Szívem hústábláján volt az Ige.

Püsök Miklóssal beszélget

Mihály Emőke Bugárszky Mátyás: A zseb-Bibliám pályafutása keresztrejtvény

 

A Biblia és Család a Bibliai Házassággondozó Szolgálat lapja

 

A főbb cikkek címei: Az empátiáról

Labdázott-e Ádám és Éva?

A mindenható Isten a mindennapjainkban

Népünk egészségi állapota

A nemlétező igények kielégítése

Gyógyulás Szépalmán

...Akárcsak a párommal is...

A leggyönyörűbb karácsony

Az Isten terve szerinti házasság

Szülők és nevelők egymás közt

 

Helyt adott a katolikus egyház panaszának az ORTT panaszbizottsága

 

Helyt adott a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) kifogásának a Magyar Televízióval szemben az Országos Rádió és Televízió Testület (ORTT) Panaszbizottsága - közölte az MKPK sajtóirodája hétfőn. A panaszbizottság megállapította, hogy a Magyar Televízió Rt. 2004. november 21-én sugárzott, Katolikus Krónika című műsorszámában megsértette a tényszerű, időszerű, tárgyilagos és kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét azzal, hogy az ismétlésként sugárzott adás nem tartalmazta az iskolafenntartó egyházak nyílt levelét - mutat rá a püspöki konferencia közleményében. A közlés szerint a testület többségi döntéssel adott helyt az egyház panaszának, s kötelezte a műsorszolgáltatót, hogy az állásfoglalás kézhezvételét követő műsorában értékelő magyarázat nélkül tegye közzé a panaszbizottság állásfoglalását. A tavaly november 4-én megjelentetett nyílt levélben hét vallási közösség, köztük a katolikus egyház tiltakozását fejezte ki az ez évi költségvetésről szóló törvényjavaslat több, az egyházi iskolák működését érintő pontja ellen. A katolikus püspöki konferencia - a református egyházhoz hasonlóan - amiatt is tiltakozott tavaly novemberben az MTV műsorszerkesztése ellen, mert a televízió a vallási műsorából kivágta az egyház álláspontját a határon túli magyarok kettős állampolgárságáról.

 

Programok

 


2005-01-15 17:00

2005. január 15-én 17 órai kezdettel segélykoncertet tartanak a Nagyvárad téri református templomban,

az Emlékezet templomában (VIII. ker. Üllői út 90.), a délkelet-ázsiai szökőár áldozatainak megsegítésére.

Műsoron: W.A. Mozart: Requiem - segélykoncert

Előadják: Boross Csilla, Wiedemann Bernadett, Mukk József és Jekl László.

Közreműködnek: a Weiner-Szász Kamaraszimfonikusok és a Baptista Egyház Központi Kórusa.

Vezényel: Oláh Gábor.

A koncert fővédnöke: Dr. Lévai Anikó, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Jószolgálati Nagykövetasszonya.

Jegyek a helyszínen válhatók.(500, 1 000, 2 000, 5 000, 10 000, 20 000, 25 000 Ft).

További adományokat a helyszínen kihelyezett csekken is el lehet juttatni a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

számlájára. "Requiem aeternam dona eis, Domine!" - "Adj Uram, örök nyugalmat nekik!"

 

2005-01-15 08:30

A Megnyugvás Hospic Alapítvány 2005. január 15-én, szombaton Tudományos Nyílt Napot rendez a

Budapest, I. Szilágyi Dezső tér 3. sz. alatti Református Gyülekezeti Teremben, melynek programja a következő:

január 15. szombat 8.30 - 9.30

Hitünk alapjai: etika és jog megjelenése a haldoklók keresztény/keresztyén szemléletű ellátásában.

Előadó: Dr. Böszörményi Dalma főorvos

 

9.30 – 11.00

A tanatogeriátria újabb ismeretei: Idősödés és idős kor fenntartható egészsége.

Normál és kóros folyamatok az élet végsőszakaszaiban.

Ea.: Dr. Iván László egyetemi tanár

 

11.00 – 12.00

A sejtes védekezés néhány kérdése.

Ea.: Dr. Lantos Tibor egyetemi tanár

 

12.00 – 13.00

Daganatok emlős állatokban és gyógyításuk.

Ea.: Schuster W.András adjunktus (Állatorvosi Egyetem)

 

13.00 – 13.30

Discussio - kérdésfeltevések

 

13.30 – 14.00 Ebédszünet

 

14.00 – 15.00

A valláspathológia helyzete Magyarországon napjainkban.

Ea.: Dr. Süle Ferenc főorvos

 

15.00 – 16.00

Halálközeli állapotok a fül-orr-gégészetben. Ea.: Dr. Szalay György adjunktus

(Orsz. Gyógyintézeti Közp. Fül-Orr-GégeOsztály, vez.: Csokonay Vitéz Lajos)

 

16.00 – 16.50

A szem a test és a lélek tükre. Ami a szemvizsgálatok alapján megtudható.

Ea.: Dr. Gábriel István adjunktus (SOTE I. sz. Szemklinika)

 

2005-01-16 10:00

Hálaadó istentiszteletre kerül sor január 16-án, vasárnap 10 órakor a Budapest-Kispest Rózsa téri református

templomban, amelyen résztvesz a gyülekezet volt lelkipásztora, a 90 éves Ablonczy Dániel.

A személyes köszöntésekre január 18-án, kedden 18 órakor kerül sor ugyancsak a Kispest-Rózsa téri templomban.

Ennek a gyülekezetnek első lelkipásztora, illetve megalapítója Ablonczy Dániel volt.

 

2005-01-16 11:00

A Kölcsey Társaság és Szatmárcseke Önkormányzata 2005.január 16-án,

a Magyar Kultúra Napja alkalmából ünnepséget tart a szatmárcsekei református templomban.

Az ökumenikus istentisztelet 11 órakor kezdődik. Igét hirdet: Bosák Nándor római katolikus püspök és

Bölcskei Gusztáv református püspök.

A megemlékezésen ünnepi beszédet mond: Kocsár Miklós Kossuth-díjas zeneszerző.

A műsorban fellép Csikos Sándor Jászai-díjas színművész és a debreceni Kölcsey énekkar.

Vezényel: Tamási László karnagy

 

2005-01-16 18:00

A "Grace et Gloria" c. színművet a Pécsi Nemzeti Színház művészei adják elő a Budai Egyházközség nagy

gyülekezeti termében, január 16- án, vasárnap este 18 órai kezdettel.

 

2005-01-18 18:00

"Kettős parafrázis" címmel kerül sor január 18-án, vasárnap 18 órakor Petrőczi Éva és Csörsz Rumen István

verskoncertjére a Németajkú Református Gyülekezet templomában (Bp., V. Hold u. 18.).

A belépés ingyenes, könyv és CD-dedikálás a helyszín

 

2005-01-18 18:00

Wass Albertet ébresztő, róla szóló könyvek bemutatója lesz január 18- án, kedden 18 órakor a

Magyarok Háza Széchenyi termében - 1052 Bp., Semmelweis u. 1-3.

Vendégek: Balázs Ildikó, Szűcsné Harkó Enikő, Raffay Ernő, Takaró Mihály és Turcsány Péter.

 

2005-01-20 17:00

A Kultúra Napja alkalmából Szentkirályszabadján tart előadást Jókai Anna írónő.

A Kossuth-díjas vendég szolgálatára a Polgármesteri Hivatal (Petőfi u. 12) dísztermében vagy túlzsúfoltság esetén

az iskola (József A. u. 6.) tornatermében kerül sor.

 

2005-01-22 10:00

Dizseri Tamás Tudományos Konferenciát rendeznek "Egészséges Ember - Egészséges egyház" címmel,

a Németajkú Egyházközség Budapest, Hold utca 2. sz. alatti gyülekezeti termében, január 22-én szombaton

délelőtt 10 órától 13.30-ig.

 

2005-01-21 18:00

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY halálának 200. évfordulója alkalmából emlékünnepséget rendeznek az

Arany Bika Szálló Bartók Termében.

 

2005-01-22 19:00

Az ökumenikus imahét keretében a pasaréti ferences templomban január 22-én a 18 órai szentmise után,

este 7 órától a katolikusok a protestáns testvérekkel együtt imádkozzák a zsolozsmát, majd pedig a Károli,

a Pázmány és az Evangélikus Egyetem professzorainak - Szűcs Ferenc, Kránitz Mihály, Rauss András -

részt vételével kerekasztal- beszélgetés lesz: Eucharisztia és ökumenizmus címmel a hittanteremben.

 

2005. január 16-23.

Programok Debrecenben az ökumenikus imahéten

 

Görög katolikus templom

január 16. vasárnap, 17.00 óra:

 

Evangélikus templom

Január 17. hétfő: 17.00 óra:

 

Mester utcai református templom

Január 18. kedd, 17.00 óra:

 

Szent Anna római katolikus székesegyház

Január 19. szerda, 17.00 óra

 

Baptista imaház

Január 20. csütörtök, 17.00 óra

 

Kossuth utcai református templom

január 21. péntek, 17.00 óra

 

Szent László római katolikus templom

Január 22. szombat, 17.00 óra

 

Nagytemplom

Január 23. vasárnap, 17.00 óra

 

Az alkalmakon a helyi gyülekezetek kórusai, a záró alkalmon pedig a baptista, a Kossuth utcai,

nagytemplomi gyülekezetek és a Szent Anna székesegyház kórusa szolgál.Az ökumenikus imahét perselyadományát

a természeti katasztrófa sújtotta térség lakóinak megsegítésére ajánljuk fel a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet útján.

 

2005-01-19 19:30

Jazz koncert lesz az Öt égtáj teázóban január 19-én 19.30-kor

belépő: 700Ft.

Az est vendégei: Birta Miklós (gitár)- Nagy János (zongora)

 

2005-01-23 17:00

Ifjúsági istentisztelettel zárul az Ökumenikus Imahét.

 

Együtt lesznek katolikusok, reformátusok, evangélikusok, baptisták, metodisták és ortodoxok, hogy

Isten megváltó szeretetéről és dicsőségéről tegyünk tanúbizonyságot. Az Ökumenikus Ifjúsági Iroda és

a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ifjúsági Bizottsága sok szeretettel vár mindenkit.

A Magyar Szentek Templomában tartják az istentiszteletet, utána pedig szerény fogadás keretében marasztalnak

mindenkit egy kiadós beszélgetésre, ismerkedésre.

Helyszín: Magyar Szentek Temploma - Magyar Tudósok körútja 1.

 

2005-02-15

Szórványlelkészek találkozója

 

Minden érdekeltet és érdeklődőt szeretettel várnak a Dunamelléki Egyházkerület által szervezett szakmai napra.

1. A konzultáció helye és ideje: 2005. febr. 15. kedden 9.30-tól, Pécs-belvárosi gyülekezeti imaterme.

 

2. A konzultáció célja: szórványlelkészek közötti tapasztalatcsere és együttműködés elősegítése.

 

3. A konzultáció szervezésének fő szempontjai:

- Önkéntesség és érdekeltség

- Közös gondolkodás és egyenrangúság:

- Megoldásra törekvés

 

4.Tervezett program:

Nyitó áhitat: Peterdi Dániel baranyai esperes

Előadások megbeszéléssel (az előadások bevezető jellegűek (max. 10 perc), utána megbeszélés, feldolgozás.

Ennek formája - közös, kiscsoport vagy szekciók - a létszámtól függ majd).

 

4.2.1. Délelőtt: "lelki" témák:

4.2.1.1. A szórványlelkészek "lelki állapotáról" - Unger Károly 

4.2.1.2. A szórványmisszió lehetőségei - Boruss Mária

4.2.1.3. A liturgia megújításának lehetőségei - Dr. Szűcs Ferenc (?)

 

4.2.2. Délután: "gyakorlati" témák:

4.2.2.1. Felmérés, statisztikai adatok - Kósa István

4.2.2.2. Szervezeti jellegzetességek, javaslatok - Bereczki Ildikó

4.2.2.3. Kis gyülekezetek összefogása - Hajdú Zoltán Levente 

4.2.2.4. Technikai, informatikai lehetőségek - Szentgyörgyi Árpád (?)

4.2.2.5. Kis gyülekezetek menedzselése

 

5. Jelentkezni lehet 2005. jan 31-ig: Kósa István, 6131 Szank, Béke u. 43.

Tel. (7-20-ig): 77/495-140; 30/325-94-14 E-mail: kosaszank@freemail.hu

 

A program várhatóan késő délutánig, kb. 17 óráig tart. Az ebédszünetben esetleg lehetőség nyílik ötletbörzeszerűen

bemutatni segédleteket, produktumokat, iratterjesztési anyagokat, hitoktatási ötleteket, médiatermékeket

(kazetta, CD, hírlevél, stb.), programokról és építkezésekről beszámolókat stb.